3–6 juni. Utställning: imMaterialities

Medverkande konstnärer:
Adrian Espinos, Anna Linderstam, Ebba Bohlin, Johan Thurfjell, Martina Hoogland Ivanow, Ninna Berger, Rickard Eklund, Åsa Cederqvist, Camilla Reyman

Öppning torsdag 3 juni, kl. 13–20

Öppettider
Fredag 4 juni kl. 13–18
Lördag 5 juni kl. 12–17
Söndag 6 juni kl. 12–16

Weld, Norrtullsgatan 7
Magnethuset, Observatorielunden
Spökparken, Drottninggatan


Den intuitiva, omedelbara föreställningen vi har om vad rumslighet är vilar på en viss uppfattning om immaterialitet: det gapande tomrummet genom vilket objekt och kroppar framträder och som visar sig inför vår föreställningsförmåga som något som i sig varken är kropp eller objekt. På ett sätt är det en virtuell verklighet.

I utställningen imMaterialities visas nio konstnärliga förhållningssätt till materialitet som processats under den tvååriga postmasterkursen Materialities Coordinates: Mapping as Translation på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

På Weld visas verk av Adrian Espinos, Anna Linderstam, Ebba Bohlin, Johan Thurfjell, Martina Hoogland Ivanow, Ninna Berger och Rickard Eklund.

I Magnethuset i Observatorielunden visas verk av Martina Hoogland Ivanow och Johan Thurfjell.

I Spökparken visar Åsa Cederqvist och Camilla Reyman sina arbeten.

En utställning av Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
Med stöd från Weld.
Tack till Magnethuset och No Picnic.


Med anledning av Covid-19 genomför vi våra publika händelser med begränsad publik, säkra avstånd och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm