4 feb. Öppet samtal: The Spiral

Varmt välkommen till en kväll med fokus på spiralen – som form, rörelse och som tankemodell. Vi har bjudit in arkitekten Tor Lindstrand, konstnärerna Lior Nønne Malue Hansen och Afrang Malekian och dansare/projektledare Linda Adami till att delta i ett öppet samtal kring denna mytiska och mystiska form. Dessutom bidrar dansaren Åsa Lundvik Gustafson med att sätta spiralen i rörelse.


4 februari kl 18.00–20.00

Fri entré

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se


Spiralen kan ses i naturens och universums grundläggande strukturer, och har länge funnits med i konsten, i olika konstellationer och uttryck. Men hur finns den med oss i dag?

För detta samtal tar vi utgångspunkt i Vladimir Tatlins spiralformade torn Monument to the Third International (1919–20), en utopisk modell tänkt som en ruvande symbol för modernitet. Tanken var att denna spiral skulle fyllas med olika funktioner; på nedersta plan skulle föreläsningar, konferenser och lagstiftande möten äga rum, på nästa våning skulle landets ledning styra. Ovanför detta skulle ett informationscenter och nyhetsbyrå finnas, och på toppen ett halvklot för radioutrustning.

Nu ser världen väldigt annorlunda ut än den gjorde efter ryska revolutionen 1917. Men hur skulle våra inbjudna gäster, genom sina egna praktiker och sitt eget tankesfär fylla detta torn i dag? Hur skulle de önska att framtidens spiralformade strukturer ser ut? Vem får vara delaktig, vem styr och vilken information får delas?

Inbyggd i spiralen som form finns ett element av dynamik; en rörelse som går i riktning mot något – uppåt men samtidigt också inåt och nedåt – djupare och högre på samma tid. Denna kraft är cirkulär, en sugande vortex som rör sig kring en axel. Vi vill undersöka denna specifika form och kraft som en modell inte bara i konst och rörelse, men även som en representation av den dynamiken som utspelar sig bland olika samhällskrafter idag. Krafter som rör sig i väldigt olika riktningar, men som ändå förs ihop i vår upplevda verklighet – och blir som ett intensivt drag mot något. Men mot vad?

Under kvällen kommer vi tillsammans undersöka spiralen som symbol och metafor för vårt samtida tänkande och agerande, och titta närmare på människans djupa band till denna fundamentala form. Kan spiralen användes som en tankemodell för att reflektera över det tillstånd av osäkerhet och kaos vi befinner oss i? Kvällen omfattar kortare presentationer och konstnärliga händelser. Vi får ta del av övningar, tankeexperiment och visuella manifestationer, allt för att stimulera vårt gemensamma “spiraliska” tänkande.

Dessa öppna samtal på Weld syftar till att skapa utrymme och tillfällen för möten som genererar utbyte mellan konstnärer och intresserade för en offentlig dialog kring ett specifikt ämne.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm