6 dec. Small things that happened and some that did not / Endagsutställning av Anna Koch

I Small things that happened and some that did not undersöks och används själva utställningsformatet som en plats som binder ihop tid, skapar konstnärliga trådar mellan verk och ger en möjlighet till att revidera, lägga till eller reflektera kring dem på nytt. Under åren har Anna Koch skapat ett antal video, text och ljudverk som nu visas för första gången på Weld. Här utforskas det rumsliga formatet. Material och väggar hämtade från Welds lager blir till skulpturala objekt som projiceras på, aktiveras och arbetas med.


6 december  kl 12.00–22.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Fri entré


Verken som visas har sitt ursprung i ett antal påbörjade samarbeten och möten. I videon Handle with care/varsamt, ett samarbete med den brittiska kompositören Claudia Molitor har små material från naturen varsamt koreograferats och komponeras.

I text- och ljudverket Magiska Formler, med ljud av Tomas Björkdal, sätts ord i rörelse och är en vardaglig poetisk betraktelse kring sorg och de rum där sorgen tar plats. Här talas om alternativa begravningar och hur vi förbereder oss, men ställer också frågor kring hur vi väljer att tala om döden, med vilka ord och med vem.

Videon Working hands är en seriell upprepning av händer i rörelse som visas i tystnad en efter en. Här berättar fjorton personer om sina egna och sina förfäders händer i arbete. Videon I rörelse är ett samarbete med konstnären Julia Bondesson och en av hennes skulpturer. Här hänger rörelsen på en skör tråd.

Small things that happened and some that did not rör sig genom olika tempus och temporaliteter. Det händer små saker också nu, när verk sätts samman för första gången. När något redan har blivit till något annat. Det händer när sfärer av intressen graviterar mot drömmar och visioner om det som ännu inte hänt.

Arbeten som visas:
Dark material 2023
I rörelse 2022
Handle with care/varsamt 2022
Magiska formler 2016
Working hands 2014
Pandemic paintings
Pandemic poetry
och ett antal textfragment m.m.

Delar av dessa verk är skapade på uppdrag åt:
Huddlersfield Contemporary music festival UK, Döden en utställning om livet, Galärvarvet/ Liljevaljch, Töne, konst och ljudfestival UK samt Nääs konsthantverk 20 år.

Anna Koch är dansare och koreograf och Welds konstnärliga ledare. Hon arbetar i ett expanderat fält av koreografi.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm