7+8 nov. Workshop Meditation / Ellinor Ljungkvist

7+8 november kl 10.00-14.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se

Fri entré

OBS! Max 10 deltagare

Inga förkunskaper krävs!
Ta med lunch, varma kläder för meditation och träningskläder för dansen!


Konstnärlig metodik och meditation baserad på somatiska och självreflekterande praktiker är fokus i detta undersökningsprojekt. Med inspiration från konstnärer och filosofer som Yoko Ono, Bonnie Bainbridge Cohen, Sean-Paul Satre och Simone de Beauvoire så utvecklar och formulerar jag mentala resor. Meditationen jag ger innehåller existentialistiska synvinklar på bland annat sin egen närvaro, animism, naturalism och sorg. Intentionen med meditationen är att försätta utövaren i ett tillstånd från vilket hen sedan kan skapa ett specifikt koreografiskt material. Den inre upplevelsen som utövaren får från meditationen skriver hen ner som skriftliga reflektioner. Dessa reflektioner omformulerar hen sedan till performans-instruktioner genom ett uttänkt tillvägagångssätt. Sedan förkroppsligar vi dessa performance-instruktioner genom olika improvisationsövningar.


Med anledning av Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla att undvika trängsel och tänka på att hålla säkert avstånd på Weld.