Vernissage, 22 mars

I vintras bjöd vi in några Stockholmsbaserade konstnärer för att smycka vårt kontor, den 22 mars hade vi vernissage.

De som hittills lämnat avtryck är: Torbjörn Johansson, Tilda Lovell, Christoffer Paues och Liv Strand. Anna Linder var vår Dj på vernissagen.

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson är målare. Född i Kalmar men bor sedan länge i Stockholm. Han har haft en rad samlings-och separatutställningar i Sverige och utomlands, den senaste separatutställningen ¨colores apparantes¨ nu på Haninge Konsthall. Torbjörn visar ett djupt intresse för att utforska måleriets väsen och fenomen, för dess gränser och sublimitet, dess rumslighet och objektsstatus. Ibland målar Torbjörn Johansson med tjocka, oblandade färgsträngar och ibland med det rena pigmentet. Vid flera tillfällen har han valt att måla med ljus och videoprojektioner. Utbildad vid Konsthögskolan. Läs mer om honom på hans hemsidor: http://members.chello.se/tor.bjorn
http://asplund.arch.kth.se/ettgolv

Tilda Lovell

Tilda Lovell är konstnär, ursprungligen från Göteborg. Avslutade Konsthögskolan 2003 och arbetar sedan dess i ateljé i Liljeholmen. Skulpterar och animerar mest. Gör lite musik/ljud och ibland performance. Många olika material sätts ihop till figurer, landskap som tillsammans bildar scener, situationer eller berättelser. Tilda hade separatutställning på galleri Lars Bohman våren 2005, och deltog även i utställningen "Monster" på Gotlands konstmuseum i höstas. Animationen "Vem är Gunnar?" turnerar flitigt världen över.

Christoffer Paues

Christoffer Paues studerar för närvarande sista året på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hans senaste utställning var en examensutställning på Galleri Mejan med titeln "Jag rider på höga hästar. Jag skrattar mig blind." där han med hjälp av måleri, teckning, film och text skapade en scenografi för oroväckande begär, en fristad för dem som inte hade något annat val. Christoffer Paues är också aktuell i senaste numret av Lyrikvännen.

Liv Strand

Liv Strand är konstnär. 2005 invigdes en utsmyckning i form av videoinstallationen Krafters påverkan, som tar med betraktaren på en visuell och ljudlig färd i mil av rörpoströr på Karolinska sjukhuset. Deltog i på The Idea of North, en ljudkonstutställning med nordiska och kanadensiska konstnärer i Halifax, Canada, jan -06. Just nu aktuell med en utställning i den roterande entrén på Östersundslasarett med ett verk om innerörats balansorgan. Är med och driver LARM, ett projekt som kartlägger och manifesterar ljudkonst. Konstprojekt i gaturummet är tex Blinka lilla lampa där – i din affär (-00) och HUR tillsammans med Kristina Matousch (-99) där vanliga människors kunskap om ett par ting praktiskt undersöktes.

Anna Linder

Anna Linder, är född och uppväxt i Storuman, södra Lappland. 1995 flyttade hon till Stockholm för att bli föreståndare för biografen Fågel Blå. Anna är idag verksam som konstnär, curator och producent och rör sig fritt mellan olika konstuttryck. Sedan hösten 2004 är Anna fast anställd som producent på Filmform – arkivet för videokonst och experimentell film. Tillsammans med filmproducenten Lisbet Gabrielsson har hon arbetat sedan 1997 och hon jobbar regelbundet med skivbolaget Häpna och Konstakuten. Hon är även producent för D.O.P, Dorte Olesen Project och kan räknas som den fjärde medlemmen av performancegruppen High Heel Sisters.