Konstnärspresentationer av Mette Edvardsen och Theo Cowley 11/3 kl 19.00.

Koreografen och dansaren Mette Edvardsen är nordisk residenskoreograf på Weld i mars.  Som en del i detta residens får hon bjuda in en person som hon är nyfiken på. Valet föll på den brittiske konstnären Theo Cowley. Under en kväll presenterar de båda sitt arbete.

Mette Edvardsen är norsk dansare och koreograf bosatt i Bryssel. Sedan 2002 har Mette skapat flera projekt som visats i internationella sammanhang. Mette arbetar framförallt inom scenkonsten men utforskar även andra medier och format. På Weld kommer Mette att presentera det hon arbetar med just nu; ett projekt som undersöker mediet ”boken” i scenkonstkontext, utifrån idén att skapa tid och rum inuti och utifrån en bok, såsom ett verk på en scen.

Mette började som dansare/performer med Les Ballets C. de la B. 1996. Därefter har hon deltagit i åtskilliga projekt med kompaniet, dels med Hans Van den Broeck, dels med Christine de Smedt. Av Mettes egna projekt och verk kan nämnas Private collection (2002), Time will show (detail) 2004, Opening (2005/ 2006), The way/ you move (installation, 2006), or else nobody will know (2007) och videoverken Stills (2002), coffee (2006), cigarette (2008) och Faits divers (2008). Mer information www.metteedvardsen.be

Theo Cowley är brittisk konstnär som främst arbetar med film, video och skulptur men även med performance. Han forskar på Jan van Eyck Academie i Masstricht, Holland. Theo intresserar sig för rörelse genom olika aspekter av tid, rum och kontexter, speciellt genom teatrala representationer. Han ser det som ett sätt att konstruera eller omförhandla nutidens och dåtidens subjektiviteter, hur subjektivitet kan formas genom rörelse och hur rörelse formar subjektivitet. Hans arbete utforskar organisationen av rörelse och handling. I stället för expressiva gester är han intresserad av vad som formar, håller och ger en ram till rörelsen, abstrakta narrativ, fasta eller statiska positioner som man rör sig igenom eller rytmen som formar och avbryter dem.

Theos arbete har på senare tid kunnat ses i följande sammanhang: Movement as mask, cloth as emotion, soloutställning på Jan van Eyck Academie. The morality of movement, soloutställning på Whitechapel Project Space i London. The eye cannot see itself. Thoughts on a trip to Japan to see Noh theatre. Föreläsning på Jan van Eyck Academie.  A place for everything, everything in its place. En performance på Jan van Eyck Academie. The harlequin sits with the 7 sins and a character with no character. En performance på Petit pois: Tate Modern.

Med stöd av: Kulturkontakt Nord och Konstnärsnämnden