2+3 augusti: IN TI MA CY (Workshop)

Jan Rohwedder[Düsseldorf] och Miguel Álvarez-Fernández[Madrid]
En grupp av fyra tyska performancekonstnärer och en spansk ljudkonstnär arbetar under sin residens på Weld med praktisk research kring begreppet intimitet i det offentliga rummet.

Deras koreografiska undersökning på Weld rör sig kring aspekter av live-art, dans och ljud som huvudaktörer i ett projekt som strävar efter att belysa ovannämnda frågeställning med konstgalleriet som modell. Från vardagliga situationer, i såväl det privata som det offentliga, till mer konstruerade atmosfärer, medierade genom utvecklade dans-scores, arbetar gruppen med en live-artkoreografi som i slutänden kan höras av en publik.

I samband med residenset ges en tvådagars workshop som innehåller såväl praktiska förhållningssätt till manusutveckling och övningar som ett allmänt kunskapsutbyte kring det föreslagna ämnet.

Workshopen riktar sig till alla intresserade, ickedansare såväl som dansare och performers. Som en del av mötet med konstnärerna i workshopen planeras en inspelning av en ”silent-disco mosh pit crowd”.

Miguel Álvarez-Fernández[ljud-konstnär och teoretiker]
Christopher-Felix Hahn[performer]
Jan Rohwedder[koreograf och performancekonstnär]
Camilla Vetters[performer och researcher]
Alma Wellner-Bou[performer]

 


Lördag 2 augusti kl. 14.00-18.00

Söndag 3 augusti kl. 11.00-19.00

 

Max 20 deltagare


Ingen avgift

 

Deltagar-anmälan: boka@weld.se