Det sjunde rummet

Att mötas med en omedveten "jargong" i ett irrationellt rum och insistera på att stanna där tills oraklet växer fram. Att mötas och inte gå därifrån.

Mellan den 11-14 april 2012, träffades 6 konstnärer under 30 timmar i ett rum.

"Mellan världens sex riktningar, mellan öster och väster, söder och norr samt mellan himmel och jord knyts världshjulets nav till det sjunde, världens centrum, himlens virvel och människans mittpunkt. I stora arkanans sjunde kort är slutligen människan skald. Hen reser sig ur vagnen och ställer de för människan typiska frågorna; varifrån kommer jag? vart är jag på väg? och vad är det för mening?Man kan tänka sig att magikern, stora arkanans första kort, har trollat fram människan ur vagnens fyra hörn, de som i början av hens arbete framställdes  i sin enklaste form, som de fyra elementen på hens fyrkantiga bord.  Krigaren i vagnen kan tolkas som den sökande människan, på väg mot sitt stora äventyr. Hen har just lämnat staden och är på väg till den vilda naturen, vilket symboliserar att hen lämnar det medvetna för att resa ni i det omedvetna. Vagnen står redan med hjulen i vattnet. Att ta sig över vatten symboliserar psykologisk utveckling och nu är modet samlat för att ta sig över till den andra sidan, att tränga igenom rustningens hårda skal inför en inre upptäcksresa,"

Weld driver under 2012 tarot-projektet som handlar om hur konsten och dess immateriella värden kan utvecklas vidare. Hur kan vi ta till vara på  konstens sensitivitet utan att den exploateras eller enbart blir exklusiv? Hur kan vi ta vara på människans sensibilitet i en tid av storm?

 

Fritt ur "Levande symboler",  Marie-Louise Cronstedt, 2002