Globalt kapital, efter-medial konst. 17 oktober:

What is Speculation as a Mode of Production
– Föreläsning av Marina Vishmidt (GB/US)

 I den tredje delen av föreläsningsserien Globalt kapital, efter-medial konst ger kritikern och forskaren Marina Vishmidt (GB/US) föreläsningen What is Speculation as a Mode of Production?

I sitt samtal kommer Vishmidt att följa upp sin tidigare forskning som undersöker förhållandet mellan arbete och konstnärlig produktion och de förändringar som skett inom dessa områden under de senaste femtio åren. Mera specifikt kommer hon att undersöka hur performativa praktiker inom samtida konst kan materialisera ekonomisk abstraktion.
———

Samtalsserien Globalt kapital, efter-medial konst undersöker relationen mellan samtida konstformer, framförallt installations- och performancekonst, och kapitalismens utveckling mot en alltmer avreglerad marknad. Med begreppet 'samtida konst' inbegrips att gränserna mellan de traditionella konstformerna – framförallt måleri och skulptur – är, om inte helt utsuddade, åtminstone betraktas som oväsentliga. Samtida konst har för den sakens skull inte gjort sig av med genrer eller medier utan bygger istället på en rad så kallade 'efter-mediala' eller 'mittemellan' konstformer så som installation och performance. Dessa 'mittemellan' konstformer måste förstås i förhållande till framväxten av ett alltmer allmänt konstbegrepp som etablerades under 1960-talet och en internationell kapitalistiskt marknad som inte känner av några nationella gränser.

Hur reflekterade konstformer så som performance, installation och dans på deras status som kapitalistiska varor när de växte fram? I vilken utsträckning fortsätter konstnärer att problematisera denna aspekt idag? Samtalsserien Globalt kapital, efter-medial konst försöker, å ena sidan, att analysera framväxten av dessa traditionellt experimentella konstformer och, å andra sidan, ifrågasätta deras status och politiska potential inom ramverket av global kapitalism.

Samtalsserien Globalt kapital, efter-medial konst är organiserad av skribenten och doktoranden Josefine Wikström på uppdrag av Weld.

———

Marina Vishmidt
är kritiker och forskare som arbetar med frågor kring konst och arbete. Hon har nyligen avslutat en doktorand vid Queen Mary, University of London med titeln ”Speculation as a Mode of Production in Art and Capital”. Hon har erhållit forskningsposter och stipendier vid bland andra DAAD, Montehermoso, FRAC Lorraine och Jan van Eyck Academie. Hon har en magister från the Centre for Research in Modern European Philosophy. Hon har varit med och redigerat Uncorporate Identity (2010) med Metahaven och Media Mutandis: Art, Technologies and Politics (NODE. London, 2006). Hon har undervisat vid Central St Martins, Goldsmiths, ArtEZ och Universität der Künste. Hon bidrar regelbundet till utställningskataloger and tidskrifter som Mute, Afterall, Parkett och Texte zur Kunst. Hon är också med och driver de kollektiva projekten Unemployed Cinema och Cinenova. Hon arbetar just nu på en bok tillsammans med Kerstin Stakemeier som handlar om autonomins politik och reproduktion.

Josefine Wikström
doktorerar i filosofi vid Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University. I sin avhandling, handledd av professor Peter Osborne, undersöker hon performancekonstens roll inom samtida konst och i förhållande till begreppen arbete och handling i Marx, Sartre och andra tänkare. Josefine Wikström har undervisat vid Central St Martins, Kingston University och Konstfack. Hon är under det kommande året gästlärare vid Goldsmiths University. Hon arbetar även som konstkritiker och skribent och skriver för bland annat Afterall Journal och MAY Revue. Hon bidrar också regelbundet till internationella vetenskapliga tidskrifter som Philosophy and Photography och Performance Research Journal.