I.D. Nytt solo av Ingrid Cogne 21+23 april kl. 20.00

Föreställning kl. 20.00, mingel från kl 19.30.
100 kr för ordinarie, 60 kr för studenter
Boka biljetter via info@weld.se

Låt oss börja med ett enkelt påstående: Ett möte är den aktivitet som händer mitt i mellan. Ett rum är tomt tills någon går in i detta utrymme, och i samma ögonblick någon stiger in i rummet blir utrymmet till en plats. När en annan person kommer in i rummet händer något mellan dem. Avståndet mellan objekt och subjekt är samtidigt tomhet och det ”i mellan”. Detta ”i mellan” organiserar processen av förflyttningen från en plats till en annan. Detta ”i mellan” är där något kan synas, passera och försvinna och är tecken på det förgängliga. Detta ”i mellan” är samtidigt ett glapp och en vägg.

Låt oss fokusera på den mänskliga skalan. Innan människor ens kan träffa varandra, måste det finnas en Sensus communis (en gemensam överenskommelse). Den första sortens "möte" mellan människor är språk – kroppsligt och talat språk är koderna för kommunikation. Från ett språk till ett annat, strävar I.D. efter att göra tomrummet till en plats och öppna upp för den mångfald av tolkningar som kan finnas där.

Ingrid Cogne är en fransk koreografisk konstnär baserad i Stockholm. Hon gör konstnärliga förslag inom dansens område med anknytning till de konstnärliga, politiska och sociala sammanhang hon befinner sig i. I sin process studerar Ingrid begreppet ”möte” i olika aspekter. Hon ifrågasätter det som finns i mellan dans, bildkonst och vetenskaplig forskning, och i mellan dans, rörelse och koreografi. Intresserad av begreppet process, frågar och problematiserar hon dess förhållande till en publik, samt gör förslag för att diskutera placeringen av (i) åskådaren samt (ii) performern och (iii) konstnären.

 

Sedan 2007 har Ingrid Cogne varit aktiv på Weld. Under 2008 skapade och presenterade hon förslagen VBS1, Poudré(e)s 11, Poudré(e) la suite och Forskning, den senare i samarbete med Julien Ochala – forskare i neurofysiologi. Under 2009 gjorde hon förslagen the black box, var med och utformade grupprojektet www.mote09.org, deltog i samarbetsprojektet: Value (Sverige-Ukraina), a special evening just for you! (C. Ruth) och startade 3FW – ett samarbete med Aurélie Chêne-Giraux. Parallellt med sin egna konstnärliga verksamhet arbetar Ingrid Cogne som dramaturg. Hon utformade också i augusti 2009 förslaget ENDAGMEDINGRID, för att pröva olika sätt att arbeta tillsammans med andra.

Ingrid har en magisterexamen i didaktik och motorik (2001) och en magisterexamen i Dansantropologi (2004).

 

Dans och koreografi: Ingrid Cogne

Ljus: Josefin Hinders

 

Weld, Norrtullsgatan 7, tunnelbana Odenplan.