Kvadrennalen 11 jan-11 sept

Kvadrennalen är ett niomånadersprogram (januari – 11 september 2022, valdagen) som sker över hela landet. Weld är en i en växande skara inom konstfältet som under året deltar och står upp för konsten.

Läs mer om Kvadrennalen och aktiviteterna på kvadrennalen.se
Kom med!

KVADRENNALEN är inte en organisation, inte kommersiell, inte ideell, inte privat och inte offentlig. KVADRENNALEN är en sammanslutning av konstnärer, professionella i konstbranschen, olika konstrum, konstinstitutioner, m.fl. som vill visa samhället i stort att konstvärlden står enade – på varje nivå, över alla disciplingränser, nu och i framtiden – i sin delade tro på KONSTEN, och vill visa denna enighet genom det enda gemensamma språket: KONSTEN själv.

Fri konst och fritt konstnärligt uttryck är kontextualiserade begrepp. Detta innebär att kontexten är en förutsättning för att begreppen ska vara giltiga. Betydelsen ”fri” härrör direkt från det faktum att ett formellt, offentligt uttalande garanterat denna frihet.

För konsten själv är frihet inte en förutsättning. Den är endast en förutsättning i kontexten av ett samhälle som hävdar sig garantera den, vanligtvis som en förlängning av det demokratiska värdet av yttrandefrihet för hela befolkningen.

Inom den samtida svenska kontexten har konsten t.ex. fastslagits vara fri genom ett flertal politiska beslut:undertecknandet av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, undertecknandet av Europeiska konstitutionen, Sveriges grundlag och kulturpolitiska mål.

När den fria konsten och det fria konstnärliga uttrycket hotas, hotas yttrandefriheten för alla.

 

KVADRENNALEN är inte knuten till någon politisk eller religiös institution eller något system. Den är endast knuten till konsten.