Konfliktlaboratoriet 22 maj. Ă–ppen redovisning av workshop

Som en del av tvådagars workshopen Konfliktlaboratoriet här på Weld sker ett öppet slutseminarium med de medverkande.

Den 22 maj kl 18.00
Plats: Weld, Norrtullsgatan 7
Språk: engelska. Fri entré.

Deltagare: Marta Dauliute (regissör, Stockholm), Johanna Gustafsson Fürst, (konstnär, Stockholm), Tor Lindstrand (arkitekt, Stockholm), Legwork (Tobey Albright, Timothy Murray, Egle Obcarskaite, Berlin/Hannover), Dorinel Marc (konstnär, Stockholm)

Konfliktlaboratoriet är en workshop för konst och kulturutövare som i sin verksamhet samarbetar med olika nätverk, medarbetare, experter och liknande. Syftet är att ifrågasätta olika konventioner rörande deltagande och samarbete. Workshopen har sin utgångspunkt i konfliktens paradigm – d.v.s. den utgår ifrån att samarbete alltid innefattar en paradox som utgörs av spänningarna mellan utnyttjande och generositet, institutionalisering och det icke-legitima, autonomi och ingripande.

Florian Schneider och Markus Miessen förespråkar en avveckling av den romantiska uppfattningen om samarbete, där Miessen framhåller ett konfliktbaserat deltagande till största delen grundat på teorier av Chantal Mouffe. Miessen menar att konflikter kan stimulera framväxten av ny kunskap. Därför kräver diskursen en utomstående eller en inkräktare, som kan tillföra ett nytt perspektiv och på det viset rubba konsensus. Idén om en konflikt kan tala för olika parametrar i det område där samarbetet äger rum. Parametrarna används på ett dynamiskt och problematiserande vis, i motsats till principer kring den inkluderande demokratin och dess förmodat jämställda fördelning av makt.

Workshopen fördjupar sig i huruvida konfliktbaserat samarbete är möjligt. Den kommer att undersöka hur konflikten kan användas som en metod för att bryta igenom "business as usual" (både i dagliga praktiska rutiner såväl som i diskursiva ramverk) och hur man kan tillämpa det i sitt egna konstnärliga/kulturella utövande.

Frågorna som utforskas:

– Vilka metoder finns det för att träda in på ny mark där samarbete genast kan ske? Vilka positioner och agendor definierar denna nya terräng?

– Hur går man vidare för att utveckla ett samtal? Vilka etiska och kritiska frågor uppstår under processen? Vilka typer av maktförhållanden skapas? Hur definierar man sin egen agenda, och vilka metoder finns det för att förhandla om den med andra deltagare eller bidragande personer?

-Hur påverkar denna förhandlingsprocess det slutliga utfallet, produkten eller representationen? Vilka är de olika modellerna för att skapa engagemang i en intersubjektiv situation och därmed ge upphov till nya perspektiv?

-Hur talar man om sin arbetsprocess? Vilka insikter för övergången till det språkliga med sig eller tar bort?

Workshopen kommer att fungera som en plattform snarare än en utbildande aktivitet. Den kommer att börja med de slutna sessionerna där deltagarna genom konfliktens paradigm får återkomma till sina verksamheter inom gruppen.

Den gemensamma diskussionen öppnas upp för en större publik den 22 maj kl 18.00 då de definierade frågorna och problemen kommer att vidare utforskas.

Workshopen anordnas genom ett samarbete mellan Weld och Viktorija Siaulyte, magisterstudent i curatorpraktik på Konstfack.