Petra Sabisch föreläser 20/2, 18.00

What is method? Concepts, performances and experimental realism
– en föreläsning av Petra Sabisch (DE) verksam inom koreografi och filosofi.

Petra Sabisch föreläsning kommer att behandla ämnet metod med utgångspunkt i samtida experimentell konstpraktik. Metod, ses här som en singulär praktik som konstruerar och föreslår sin publik ett specifikt experiment. Hur resonerar vi kring dessa experiment? Vad handlar de om och hur påverkar de verkligheten? Hur kan vi närma oss experimentella konstnärliga metoder inom ramen för produktion? Och på vilket sätt kan konstnärliga artikulationer kopplas samman med filosofiska begrepp? Petra Sabisch (DE) verkar inom koreografi och filosofi. Vid sidan om hennes koreografiska verk (last method, unplugged, Berlin 2010 och conversation piece, Berlin 2008) har hon varit engagerad i ett stort antal projekt med olika koreografer i Paris och Berlin. Under 2010 erhöll Sabisch en PhD med sin avhandling Choreographing Relations: Practical Philosophy and Contemporary Choreograhy. (Munchen: epodium, 2010)
 Här undersöker hon arbeten av Antonia Baehr, Juan Dominguez, Xavier Le Roy and Eszter Salamon och filosofiska verk av Gilles Deleuze and Félix Guattari.

Sedan 2005 är Sabisch engagerad i utvecklingen av Performing Arts Forum, PAF i Frankrike och i tillämpningen av open source strategier för scenkonst med den öppna plattformen Everybodys. Sabisch har publicerats internationellt och undervisar bland annat vid universitetet i Giessen samt vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm och vid HZT i Berlin.  


 

Läs mer på www.verandaproduction.net.