Lek och spel med OEI-5 okt

OEI Poetry Area: Extension # 13

Tisdag 5 oktober

Kl 18.30 

fri entré, 
kom på dörren, ingen förhandsbokning sker.

Helkväll i konceptuell revyform utifrån tidskriften OEI # 48-49-50 om lek, spel och leksaker (med gästspel av Pequod).  


Medverkande: Beata Berggren, Bengt af Klintberg, Christopher West, CO-OP, Daniel Westerlund, Helena Eriksson, Karl Larsson, Klas Mathiasson, Magnus Florin, Martin Högström, MisTanzanina, Per Engström, r a k e t a, Sven-Olov Wallenstein, Oskar Ponnert och Mats Kempe med flera.
 
I senaste numret av OEI # 48-49-50 / 2010 heter ”ludOEI” och är helt ägnat åt olika former av lekar, spel och leksaker. På 608 sidor rör sig ”ludOEI” mellan översättningar och nyskrivna texter, arkivmaterial och specialbeställda konstprojekt, mellan lekande essäer, spelande poesi och filosofiska leksaker. I ”ludOEI” ingår också ett gästspel i form av ett nummer av tidskriften Pequod.

Spel- och lekformer har haft en oöverskådlig betydelse för de senaste 150 årens litteratur, konst och filosofi. I dessa experiment, reflektioner och undersökningar finns fortfarande – vill detta nya trippelnummer av OEI visa – mycket att både lära sig och utmanas av; en transformativ kraft och en svåruttömlig potential för estetisk och kritisk teori och praktik. Som konstnären och spelforskaren Mary Flanagan formulerar det: ”För många spelare existerar spel för underhållning, för tidsfördriv, för nöjes skull. Spel är en distraktionsaktivitet, avsedd för avkoppling eller förströelse – en ’inte arbete’-rymd där spelare är fria att engagera sig i fantastiska berättelser, storslagna bedrifter och givande uppgifter. Men om vissa spel har blivit någonting mer? Men om vissa spel, och det mer allmänna begreppet ’lek’, inte bara erbjuder rekreation, utan också fungerar som medel för skapande uttryck, som instrument för begreppsligt tänkande, eller som verktyg som gör det möjligt att undersöka eller arbeta igenom sociala frågor?”  

”ludOEI” – spel och lekar som estetiska och sociala teknologier.
 

Weld i samarbete med OEI.