Manuskriptet Dodo. 13,14 och 16 december.

Manuskriptet Dodo
Ett projekt av Koreografiska Konstitutet med elva inbjudna koreografer och dansare.

Koncept: Koreografiska Konstitutet/Marie Fahlin och Rebecca Chentinell. Idébeskrivning:Malin Elgán
Medverkande: Kajsa Sandström, Maria Naidu, Sybrig Dokter, Zoë Poluch, Anne Külper, Daniel Almgren Recén
Susanne Svantesson, Karina Sarkissova, Marcus Baldemar

Manuskriptet Dodo är ett kedjeprojekt där elva koreografer och dansare i olika konstellationer skapat varsitt verk utifrån samma projektidé. Koreografiska Konstitutet har valt en koreograf att skriva en idébeskrivning som sedan legat till grund för alla medverkandes konstnärliga arbeten och verk.

Varje verk inom Manuskriptet Dodo, fyra stycken, har haft samma förutsättningar: två veckors arbetstid, DIY, valfri längd, samma idébeskrivning, okända samarbetspartners. De medverkande har själva valt vem som ska ta över i kedjan men ingen av de medverkande känner till vilka andra som är med. Verken presenteras kronologiskt.

Projektet undersöker koreograf- och dansar- rollen ur olika perspektiv och behandlar i en övergripande mening överföring, omplacering och utveckling i förhållande till idé, verk, medverkande, metod, estetik och publik. Projektet undersöker upphovsmannaskap i en nutida koreografikontext där många delar och samplar rörelsematerial från varandra. Vem är koreograf till det sista solot i kedjan – är det den som skrivit idén, de två sista koreograferna eller är det alla medverkande i projektet?

Under repetitionsperioderna har Koreografiska Konstitutet också haft samtal med de medverkande om arbetsprocessen och specifika frågeställningar som genererats av idébeskrivingen och projektet i sig. Dessa samtal är grunden till det program som delas ut vid föreställningarna.

Med stöd av- och i samarbete med Weld

 

Koreografiska Konstitutet

Koreografiska Konstitutet är en nystartad organisation av Marie Fahlin och Rebecca Chentinell.

Koreografiska Konstitutet är en plattform som föreslår och producerar konstnärliga utvecklingsprojekt för koreografer. Projekten vi driver går utanför ramarna för traditionella scenprojekt och ger utrymme för idéer som bryter rådande format.

Koreografiska Konstitutet rör sig mellan och kompletterar befintliga strukturer inom koreografiområdet. Vi arbetar långsiktigt för konstnärlig utveckling och utökade konstnärliga möjligheter inom och för koreografi som konstområde.

Koreografiska Konstitutets verksamhet bygger på en växelverkan mellan egna projekt och projekt föreslagna från andra koreografer. Vi välkomnar förslag och idéer som kan utvecklas i samarbete med oss, både konstnärligt och kuratoriellt.

Kommande projekt inom Koreografiska Konstitutet är bl.a. festival:display i juni 2013 samt Koreografisk Journal, december 2013.