12–15 mars. Who´s Afraid

Who´s Afraid är en serie danser som inrymmer och framkallar effekter av färger som emotionellt, spirituellt och fysiskt material. Projektet öppnar upp för färgens potential och föreslår specifika sätt att röra sig och förhålla sig. Det ger en ingång till att relatera till det feminina, det vulgära, det infantila, det queera, det sekundära… historiskt marginaliserade eller immateriella strukturer av känslor, kroppar, sinnen och omgivningar.

Who´s Afraid uppehåller sig vid frågor kring färgers inverkan på oss människor och vår upplevelse av omvärlden. Färg är bland det första vi kan urskilja och påminner oss om ett förspråkligt tillstånd. Samtidigt fungerar färg som en organisatorisk princip för hur vi graderar sensorisk erfarenhet, sociala koncept och förståelser av världen. Ta exempelvis den rika variation av erfarenheter, kulturella referenser och fördomar som döljer sig bakom färgen blå.

12 mars kl 19.00
13 mars kl 19.00
14 mars kl 19.00
15 mars kl 16.00

Weld, Norrtullsgatan 7
Boka: book.weld.se

Dans och koreografi av Ulrika Berg, Louise Dahl & Hana Lee Erdman
Scenografi/ljusdesign av Jens Sethzman

Med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämnden
Samproduktion med Weld och Kulturcentrum i Sandviken. Samproduktion genom studioresidens: MDT och HALLEN i Farsta

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm


Ulrika Berg (SE)
är en Stockholmsbaserad dansutövare. Hon intresserar sig för att utveckla ramverk och generativa källor för dans, genom aktivering av olika relationer mellan perception, rörelse och föreställningsförmåga. Som dansare arbetar hon i nära samarbete med andra konstnärer samt initierar egna arbeten. Hon har jobbat tillsammans med bland andra Deborah Hay, Cristina Caprioli, Rebecka Stillman, Janne-Camilla Lyster, Ludvig Daae och med Cullberg i verk av Ezster Salamon (Reproduction 2015) och Deborah Hay (Figure a Sea). Hon har en masterexamen i koreografi från Nya Performativa Praktiker. Sedan 2015 är hon lektor i dans vid SKH Dans (Stockholms Konstnärliga Högskola).

Louise Dahl (SE)
jobbar med dans och koreografi med Stockholm som sin bas. Hon är intresserad av att utveckla nya former av subjektiva och kinestetiska erfarenheter som förmedlar kroppens transformativa potential. Louise har jobbat tillsammans med koreografer som Margrét Sara Gudjónsdóttir, Cristina Caprioli, Mårten Spångberg, Frédéric Gies, Mette Ingvartsen, Philip Berlin och Mirko Guido. Louise har en kandidatexamen i dans och performance från DOCH.

Hana Lee Erdman (DE/SE)
är en danskonstnär som bor i Stockholm och Berlin och som arbetar med koreografi och curatoriella praktiker som närmar sig perfomance från förkroppsligade och relationella sensibiliteter. Hennes konstnärliga verk bjuder in till ett utrymme av intimitet och känslighet i det publika och föreslår praktiken att vara tillsammans som kreativ. Hon vill se vad och hur vi kan göra tillsammans för att skapa potential för transformativa upplevelser genom subtila och subversiva skiften av makt och utbyte. Hon har arbetat med konstnärer som Cristina Caprioli, Mårten Spångberg, Keith Hennessy, Isabelle Schad, Jassem Hindi och Sara Shelton Mann. Hon har en magisterexamen i dans/autörskap från University of Art.

Jens Sethzman (SE)
började skapa sina egna konstnärliga verk i början av 90-talet med fokus på ljus och måleri som främsta källor och har sedan dess arbetat i huvudsak med samtida koreografi och teater. Hans scenografiska arbete har legat i framkant av den teknologiska utvecklingen inom ljus och dess arkitektur. Sethzmans visuella uttryck kännetecknas av precisa estetiska rum där du upplever ljus som ett medium i sig och dess irrationalitet, musikalitet och matematik.