Montage

Första delen av triptyken Montage hade premiär på Atalante i Göteborg den 20-21 april och spelades sedan här på Weld den 18-19 maj.

Idé/koreografi: Anna Koch
Dans: Marie Fahlin och Peter Jansson
Musik: Ludd (Ida Lundén, Liselott Norelius)
Photomontage: Anchul von Brandenburg
Ljuskonsult: Josefin Hinders
Produktion: Weld och Unga Svenska Koreografer
35 min

Anna Koch intresserar sig i sina koreografier för den känsla av närvaro som kan uppstå mellan aktion, perception, representation och för kroppen som koordinator för minnen och sociala arkiv. I Montage undersöks lager på lager och olika perspektiv. En rumslighet byggs upp, dekonstrueras och raderas. Koreografiska rörelser filtreras genom två dansare i olika åldrar och med skilda traditioner, redovisas och monteras ihop på nytt.

"Anna Koch´s new work Montage deals with the tensions
between two through the notion of one.
Working past the realms of choreographic practice by
utilising improvisation and play-like forms of
movement Koch´s work further opens the discussion
between the static immovable form and the
manoevre-ability of emanicipatory expression. A
personal political work that combs historical and
contemporary references to explain the common fusion
betwix and around power – consensual and celebratory
whilst taut and constricted. An essay on the everyday
resistances that we face as both individuals and in
company. The work overcomes the perceived plight of
physical damage and creates a new space for synergy
and shared consensus that escapes the boundaries of
technological and disciplinary oppression."

Anthony Jay