11+12 okt. innanför / Rebecka Berchtold

Julen 2022 läser jag boken ”jag är himmel och hav” av Jonna Bornemark. I boken skriver hon om upplevelser av att vara gravid och trots att jag inte delar dessa upplevelser så känner jag igen hennes beskrivningar från att dansa. Jag känner igen mig när Bornemark skriver att en upplevelse bortom vad hon beskriver som ”det sociala” ofta beskrivs som en upplevelse ”bortom det jordiska”. Alltid bortom och över, en frihet från kropp och materia. Men i hennes upplevelse av att vara gravid och i min upplevelse av att dansa känns denna beskrivning felaktig. Min upplevelse av att dansa är intimt kopplad till kropp och materia och inte vilken som helst utan – min kropp och den här platsen. För att ändra rumspreposition föreslår Bornemark innanför.

Koreografi: Rebecka Berchtold
Dans: Karin Bergman, Vincent Jonsson, Miranda Wallmon, Ellen Söderhult, Tobias Sköld, Molly Engblom, Stina Ehn och Rebecka Berchtold


11 oktober kl 18:00
12 oktober kl 18:00

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se


Podcast 5678

30 september – 13 oktober kommer Weld att agera inspelningsstudio för podcasten 5678 – en podcast om dansträning där personer från dans- och koreografifältet samtalar om dans, kropp, perception, tacksamhet, kunskap och fysiska upplevelser med mera.

Avsnitten kommer finnas att ta del av här


Den 30 september–13 oktober 2024 arrangeras innanför av Rebecka Berchtold i samarbete med Weld och som en del av festivalen Within practice.

innanför är ett projekt som utforskar dansklasser som metod, format och koreografi. Med viljan att uppmärksamma utövares perspektiv och producera en upplevelsebaserad diskurs arrangerar innanför dansklasser, podcastinspelningar och föreställningar. Perioden avslutas med två föreställningar den 11 och 12 oktober.


REBECKA BERCHTOLD
arbetar med dans och koreografi och hennes huvudsakliga träningsbakgrund är inom samtida dans. Hennes arbete utgår från utövares perspektiv och vill producera en upplevelsebaserad diskurs. Med dessa intressen producerar hon 5678 som är en podcast om dansträning och driver projektet innanför som utforskar dansklasser som metod, format och koreografi.

Rebecka har arbetat med koreografer såsom Cristina Caprioli, Martin Forsberg, or/eller, Stina Nyberg, Ioannis Mandafounis och Ludvig Daae. Åren 2019-2022 arbetade hon som dansare med kompaniet Norrdans i Härnösand och sedan 2022 arbetar hon frilans med Stockholm som bas. Rebecka är residenskonstnär på SITE 2022-2024.Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm