Omprövning, 17 sept

kl 20.00
Anmälan på info@weld.se

På måndag finns möjligheten att ta del av det pågående arbetet med Anna Kochs koreografiska projekt Omprövning.

I projektets tredje fas arbetar hon vidare med balettens vokabulär tillsammans med fyra dansare: Anna-Mi Fredriksson, Henrik Vikman, Sebastian Lingserius och Noah Hellwig – alla med olika erfarenheter av den klassiska tekniken.

Under sommaren har gruppen arbetat fram något som kan kallas en performance-praktik, ett slags "learning by doing". Det betyder att gruppen visar sitt arbete och får vidare kunskaper om materialet och formatet genom mötet med en publik.

Projekt Omprövning undersöker den kultiverade och skolade balettkroppen, formad av den klassiska balettens teknik. I våras skapades ett solo tillsammans med och för den klassiska dansaren Anna-Mi Fredriksson. Denna gång ligger fokus på att skapa ett längre pågående skeende. En balett om man så vill kalla det.