Paz Rojo, 9 sept

Whatever moving like this – ett solo av och Paz Rojo

Paz Rojo intresserar sig för att kritiskt granska rörelsers koder, referenser och strukturer och att genom dessa studier förflytta luppen till större samhällsliga fenomen. Hennes solo Lo que sea moviéndose asi (whatever moving like this) producerar ett flöde av rörelser i ett försök att undanglida igenkännbara eller invanda rörelsemönster.

Paz Rojo, född i Madrid, representerar den spanska dansens mer kritiska utövare. Sedan 2001 har hon utvecklat sin verksamhet inom den koreografiska kulturen vilket resulterat i koreografiska händelser, experiment, skrifter, föreläsningar, seminarier och laboratorier.

Efter examen vid School for New Dance development i Amsterdam, blev hon en del i projektet LISA. Hon har efter det bland annat skapat boken och laboratoriet VOCABULABORATORIES tillsammans med Manuela Zechner, det experimentella konceptet  A PIECE…TOGETHER? i samarbete med Christian Duarte och senast det kritiska och experimentella konceptet C O R E O G R A F X S.

Som en del av ett internationellt kuratorprogram för 2013 vid Casa Encendida i Madrid kurerar hon också ett experimentellt lab med namn EL GERRY# 0: what if we let go of being (artits)?. 

Paz Rojo är i höst inbjuden att hålla i en workshop som en del av kursen Tendenser inom dans vid Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Med anledningen av detta passar Weld på att presentera verket Whatever moving like this.