RAVEL CHOREOGRAPHIC REVIEW

Ny onlinepublikation initierad av Amalia Kasakove

Ravel har vuxit fram ur en önskan att samlas inom dans och koreografi för att skriva bredvid och med verk, som ett sätt att följa dem och deras skapare. Projektet reflekterar över det statiska som traditionerna kring värdering och recensionsskrivande erbjuder och betraktar det som ett koreografiskt format i sig självt.

Ravel dyker ner i tankar om vad akten att skriva tillsammans med dans kan förmedla eller göra synligt, och hur skrivandet kan utvidga det tänkande som verket redan utgör. Det spårar, följer och närmar sig processer av språkande tillsammans med dans på sätt som kan spilla, skaka, pressa, virvla, gräva, fläkta, snurra, binda, ruttna, fly, välla, fälla, nita, flätas, vikas och tuggas. Publikationen är en hyllning till de sätt på vilka vi är vid sidan av och tillsammans med konstnärligt arbete.

Målet är att den curatoriella processen ska ta många olika former och vägar, inkludera andra, mobilisera frågor, fluktuera och kontinuerligt positionera processer av samtänkande. Detta projekt hoppas på att kontinuerligt knyta an till och samarbeta med olika platser, scener och festivaler.

Läs Ravel här

AMALIA KASAKOVE
är Stockholmsbaserad konstnär som arbetar i gränslandet mellan animation och koreografi. Hens arbete tar sig uttryck i performance, stop-motion animation, serier och curatoriella förslag.

Ravel produceras med stöd av Weld

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm