RUDY och OTHERBODIES 25+26 maj

Rudy och Otherbodies: två verk som befattar sig med dans som kollektiv konstform.

RUDY
Tänk om vi förskjuter frågan från “vem vill jag vara” till “vad för slags liv vill jag leva med andra?”
Judith Butler
Utifrån en förståelse för dans som en pågående förhandling mellan historiska, kollektiva och individuella vanor, normer och begär, framstod Butlers fråga som en viktig, omöjlig men inspirerande utgångspunkt för en dans av många. Det blev tydligt att ta hand om, hänge sig åt och stötta förslag och idéer, samt att fylla verbet “följa” med agens var viktigt. I en önskan om att förstå vilka normer och vilken ideologi dansföreställningen håller som format, började det med ett ifrågasättande inte av hur dans tar form, utan utifrån vilka anledningar och vad dess potentiella syften kan vara. Det, utifrån ambitionen att inte ta något syfte för givet.

I den här föreställningen återupplivas individuella danshistorier, -drömmar och -minnen, för att kollidera med andras och konstituera en ny helhet. Tagna ut ur sina kontexter utgör de separata danserna en helhet som bär eller föreslår andra betydelser, förståelser och upplevelser. Utifrån en syn på kreativitet som kollektiv och konst som något mer än produktionen av artefakter föreslår RUDY en lugn stund där empati, omtanke, följande, stöttande, upprepande och imitation anses vara oumbärliga aspekter av konst.

Dans och koreografi: Alex Nagy, Elise Sjöberg, Ellen Söderhult, Emma Strandsäter, Gry Tingskog, Hampus Bergenheim, Jilda Hallin, Lisa Nilsson, Lisa Schåman, Lisen Ellard, Max Wallmeier, Oda Brekke, Susanna Ujanen, Tiia Kasurinen och Vanessa Virta.
Koncept och regi:
Ellen Söderhult
Ljusdesign: Ronald Salas

OTHERBODIES

OTHERBODIES är en dans där vi arbetar med och utifrån ett intresse för en symbiotisk gruppkropp. Det är en koreografisk organisation av rörelse som producerar ett kollektivt uttryck. Den här dansen utforskar hur ansvar och agens kan omfördelas i andra organiseranden av samvaro.

Dessa kvällar av och med: Lisa Nilsson, Lisa Schåman, Max Wallmeier, Oda Brekke, Gry Tingskog, Emma Strandsäter, Tiia Kasurinen, Susanna Ujanen, Alex Nagy, Jilda Hallin och Ellen Söderhult
Initial koreografi: Jilda Hallin, Alex Nagy, Hanna Röckner, Ellen Söderhult
Ljusdesign:
Ronald Salas