22–24 sep. Jumelles / Frédéric Gies & Anne Juren

I Jumelles tar Anne Juren och Frédéric Gies sig an uppgiften att porträttera varandra i form av två dansande tvillingporträtt: det ena dansat av Anne Juren och koreograferat av Frédéric Gies och det andra dansat av Frédéric och koreograferat av Anne.


22 september kl 19.00
23 september kl 19.00
24 september kl 18.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se


Ursprunget till Jumelles, som på franska betyder både ”(kvinnliga) tvillingar” och ”kikare”, är den 18 år långa historia av konstnärligt samarbete och vänskap mellan de två konstnärerna. Deras samarbete bestod av att delta i forskningslaboratorier, samarbeta inom utbildningsprogram (DanceWEB, MA i koreografi vid DOCH-SKH) och att uppträda tillsammans. De såg varandras vägar inom dansfältet och följde varandra både professionellt och i sina liv.

Anne och Frédérics respektive koreografiska verk är formellt sett ganska olika. Ändå förenas de av djupa band. Dessa kopplingar har sitt ursprung i deras kärlek till dansen och i hur denna kärlek växte fram under deras tidiga år inom dansfältet, då de båda mötte specifika trender inom postmodern, samtida dans. Båda konstnärerna delar också ett starkt intresse för rörelsens kroppsliga ursprung, vilket manifesteras i integreringen av somatiska metoder i deras arbete. Detta hänger samman med hur de båda betonar förkroppsligande, sensualitet och dansens kraft som uttrycksmedel. Dessutom är feministiska och queera perspektiv en del av deras arbete.

Deras återkommande samarbeten, deras vägar inom dansen, deras gemensamma intressen och deras personliga band har tagit formen av en kontinuerlig process av tvillingskap och ömsesidighet, som ligger till grund för Jumelles. Genom att porträttera varandra sätter de ett förstoringsglas på denna process och på sina dansande kroppars historik. I dessa sammanlänkade porträtt är den porträtterades och porträttörens plats sammanvävda. Det öppnar upp ett stort fält av blickar där blicken är en dynamisk enhet som involverar dansarnas, porträttörernas och betraktarnas kroppar

Jumelles hade premiär på Impulstanz (Wien) i juli 2023


Dans och koreografi: Anne Juren och Frédéric Gies
Ljusdesign: Thomas Zamolo
Musik och ljuddesign: Paul Kotal (Turf & Surf) Techno av Fiedel – exploaterad av Turf & Surf
Kostym: Grzegorz Matlag
Produktionsledning: Ambre Andriamanana (DIA), Magdalena Stolhofer (WTKB)

Producerad av Dance is ancient och Wiener Tanz und Kunst Bewegung / samproducerad av Inkonst, Weld, Skogen och ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival / residensstöd av MARC / med stöd av Statens kulturråd, Region Skåne, Malmö stad, Stadt Wien Kultur och Konstnärsnämnden


ANNE JUREN (FR/AT)
är koreograf, dansare, konstforskare och Feldenkrais-utövare. Hon bor och arbetar i Wien. År 2003 var hon med och grundade föreningen Wiener Tanz- und Kunstbewegung, under vilken hon skapade många föreställningar, forskningslaboratorier, koreografier och konstverk. Jurens koreografiska och konstnärliga verk har visats i Europa och världen över på dansscener, festivaler, museer och konstgallerier. Sedan 2013 har Juren varit Feldenkrais®-utövare och samtidigt studerat psykoanalys och osteopati. Sedan 2015 har hon skapat en koreografisk och somaterapeutisk metod som en konstnärlig plattform med namnet ”Studies on Fantasmical Anatomies”. Mellan 2014 och 2018 var hon medlem i den konstnärliga kommittén för masterprogrammet i koreografi vid DOCH; hon är för närvarande gästprofessor vid HZT/Berlin. Hon avslutade nyligen sin doktorsexamen vid Stockholms konstnärliga högskola under handledning av André Lepecki och Sandra Noeth.

FRÉDÉRIC GIES (FR/SE)
är dansare och koreograf baserad i Malmö, Sverige. De är konstnärliga ledare för Dance is ancient, den organisation genom vilken de bedriver sina projekt. Frédéric Gies dansverk oscillerar mellan urverkskomposition och de intensiteter och kaos som genereras av dansande kroppar som överlämnar sig till de önskningar och krafter som korsar dem, och tar fram dansens förmåga att tala utan att behöva demonstrera eller representera någonting. Med utgångspunkt i sin tidigare balettutbildning, sitt möte med specifika trender inom samtida dans i början av 90-talet, sina erfarenheter av dansgolv på technoklubbar och ravefester och sina studier av somatiska metoder, närmar sig Frédéric Gies form som möjligheter snarare än begränsningar. Deras danser svetsar samman former som till synes är främmande för varandra, återvinner och perverterar danshistoria och arv. De upphäver på ett lekfullt sätt distinktionen och hierarkierna mellan lärda och populära dansformer. Deras verk tar också upp politik på ett icke-representativt sätt. I deras verk förstärker inte kropparna som initiativtagare till rörelse identiteter utan gräver fram komplexiteten i deras lager. Frédéric Gies verk är också nära kopplade till technomusik och genomsyras av referenser till klubb- och ravekulturer. Detta möjliggörs i hög grad av deras långsiktiga samarbete med DJ:n och producenten Fiedel.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm