Weld på Bergaskolan

Under maj och juni arbetar fyra dansare; Susanne Höglin, Emelie S Johansson, Jan Vesala och Anna Koch på Bergaskolan i Åkersberga utanför Stockholm. Där samarbetar de med en åttondeklass i ett projekt som går ut på att tillsammans med eleverna utforska olika metoder för att skapa dans och undersöka det specifika med den konstnärliga processen. Dansare och elever träffas en gång i veckan i sex veckor. Projektet kommer att redovisas under vecka 24. Formerna för redovisningen bestämmer de inblandade tillsammans.