W2

W2

W2

Vissa av våra produktioner initieras helt från Weld, det kan vara tillsammans med Weld Company, eller genom samarbeten med associerade konstnärer och skilda organisationer eller arbeten av koreografen och konstnärliga ledaren Anna Koch. Detta format, W2, omfattar såväl rena samarbeten som gästspel, eller att på uppdrag producera / programsätta för externa sammanhang, ofta i teaterns eller konstens rum.

Konstnärer associerade med W2 är bl.a: Rosalind Goldberg, Anne-Mareike Hess, Frédéric Gies, Dinis Machado, Anna Pehrsson, Robin Dingemans, Pontus Pettersson, Nefeli Oikonomou, Sebastian Lingserus, Caroline Byström, Thiago Granato, Sybrig Dokter, Marie Fahlin med flera.

Av Weld initierade projekt inom ramen W2 är bl.a:

Öppna samtal (2021-pågående)
Tiodagarsfestival (2020)
Inventory (2019-20)   Läs mer om Inventory här nedan.
Talking&Props (2016-20)
Almost out of  Sight (2011-12)
Globalt kapital, efter-medial konst (föreläsningsserie 2012)
Alla projekt som vi förverkligat kan du läsa om i vårt arkiv.

Kontakta oss gärna för mer information eller dokumentation.
Läs mer om våra barnproduktioner på turné under kids@weld

Bibylon
Bibylon (2023) är ett mobilt bibliotek med barnböcker på 67 språk som har skapats av konstnären och lingvisten Thierry Mortier och producerats i samarbete med Weld med stöd från Statens konstråd. Våren 2023 visades konstverket Bibylon offentligt för första gången på World Summit on Arts and Culture 2023 i Stockholm och ställdes ut här på  Weld. Nu väntar en Sverigeturné för konstverket. Läs mer på bibylon.se

Weld Inventory
Inventory är ett projekt och en pågående konstnärlig praktik av Weld som utforskar möjligheterna som finns i utrymmet mellan de större producerade verken och olika strukturer utanför vårt rum. Projektet återanvänder och lyfter fram fragment av existerande koreografier och verk och placerar in dem i olika och icke specifika miljöer.

Ett fragment kastar ljus över både förtiden och framtiden, och synliggör vetskapen om att inget kan ta helt slut, på samma sätt som att inget nytt kommer utifrån det tomma intet. Allt vi gör hänger ihop i långa, brokiga cykler. I varje dansare och koreograf finns en fysisk och kognitiv minnesbank, som agerar som ett rörligt register där de verk och den rörelse vi möter i vår praktik kontinuerligt lagras och sedimenteras. I all vår rörelse aktiveras olika sediment som interagerar på nya sätt varje gång. Vi lägger hela tiden nya erfarenheter till det som redan finns i kroppen. Genom att under en längre tid ha en kontinuerlig praktik tillsammans, växer det fram en gemensam kunskap som vi menar har ett värde i sig och som kan arbetas med och delas; omformas, destilleras och analyseras som fragment.

 

Inventory har ett politiskt fundament som handlar om att synliggöra olika typer av kunskap – och att kollektivt nå ut med en viss typ av kunskap till fler. Att våga ifrågasätta fasta format och hierarkier mellan dansare, koreografer och publiker, och testa nya sätt att tänka tillsammans och dela.

 

Inventory ställer frågor kring produktionsformer inom konst och scenkonst, där resandet, ökat publicitetsfokus, användandet av material och själva produktionstänket fortsatt behöver omprövas och utmanas.

Weld, Norrtullsgatan 7 (t-bana Odenplan) 113 29 Stockholm, info@weld.se