10 juni. Liv Strand och Marcus Doverud: Viformation. Boksläpp och fest

Boksläpp och fest för boken Viformation av Marcus Doverud och Liv Strand 
Med samtal mellan Camilla Larsson och Liv Strand och Marcus Doverud.

Viformation
Att tillsammans i görandet hitta den minsta största nämnaren. Forma vi-et. Vi-formationer är omtvistade, omhuldade, terränger och förlopp. Samtalets och läsandets elastiska skeenden. Skrivandets omedelbara perforering. Äger dessa formationer gemenskap? Jaget frågar och jaget svarar. Nej, ja. Ja, nej. Gemenskapsanarkismen sätter sig ned för att smida planer om det kollektiva, mot det kollektiva. I rummet och tiden sprids snart det varsamma varandet i ägandets skugga. Nog var det här och nu vi började, men också där och då. Vi resonerar. Vi läser. Vi skriver. Ett energiskt knådande för att finna jagets osynliga gängor på vilka strukturer utanför jagen kan vila.

I Viformation sammanför koreograf Marcus Doverud och bildkonstnär Liv Strand år av gemensamt arbete och reflekterar över denna arbetsforms väsen. Vad är det som uppstår när en gemensamhet pockar på en egen subjektsform? En fråga som rör oss alla, tillsammans.

Boken på 134 sidor finns att köpa under kvällen till specialpris 100:-

www.viformation.se

Distribution sker via Förlagssystem samt på enskilda bokhandlar.

——

Liv Strand och Marcus Doverud
Konstnär Liv Strand och koreograf Marcus Doverud har samarbetat i sex år. Deras första performance Through Composition as Explanation visades på Moderna Museet 2011. Verket baserades på texten Composition as Explanation av Gertrud Stein (från 1926). Arbetet inleddes med ett år av högläsning, en praktik som visade sig kunna omfatta en mångfald av frågor. Through Composition as Explanation behandlade Steins text genom att omfamna den visuellt. Nästa performance twice twice hade premiär på Weld 2012. Tematiken blev denna gång framtalade koncept-objekt och rytmisk dialog. Doverud & Strand gjorde ett Foreplay event 2015 på Agora Collective i Berlin. Inviterades av Inverse Institution till en arbetsvistelse på Flutgraben, Berlin. De har presenterat det gemensamma arbetet på internationella konferenser inom konstnärlig forskning och språkvetenskap. Nu i maj hade Tja chat, tjena chien: om härmning som förskjutning premiär på Revolve performancefestival i Uppsala.

www.marcusdoverud.com

www.livstrand.com

Camilla Larsson
är PhD kandidat på Södertörns högskola med forskning i förhållande till Tadeusz Kantors arbete. Hon var tidigare curator på Bonniers Konsthall.

————–
The book We-formation is written by Marcus Doverud and Liv Strand over the last two years. It is a collection of texts about what it is to become a we. Our we happens by doing and discussing together. The book has several formats of text via the writing we explore complex and playful ways of observing, expanding and using we-s.