18 maj. Between the Hearth and the Stack (Mellan härd och skorsten) / Anna Pehrsson

Dansaren är smeden, men också ett material i transformation. Genom kombinationer av muskelärt tryck och släpp skapar hon platåer och suspensioner där relationen mellan kropp och rum ter sig annorlunda. Som en kropp av tyngd och lätthet blir hon till och försvinner, både människa och maskin, tills det som återstår är ett rytmiskt mönster som faller sönder.

Ånghammaren slår hårt, men den kan också slå sakta, till och med stanna om så är nödvändigt. Det är sammanslagningsprocessen som bestämmer gången, men smeden ska inte vänta på dess order.” …/… HON ska själv kunna se och bedöma behovet av slagens tryck och kraft.
Från filmen Det Gamla Bruket – Karlholmsbruk av Johan Olof Johansson och Niklas Skoglund 1947.

Stycket är ett beställningsverk från Region Uppsala och Tierps kommun med premiär den tredje oktober, 2020 i Karlholm, Sverige. Det är skapat genom erfarenheten av en längre och återkommande vistelse i den lilla staden Karlholm, mellan Uppsala och Gävle.


Koreografi och dans: Anna Pehrsson
Videoprojektion: Jordana Loeb
Kostym: Nygårds Anna Bengtsson
Musik: Anders af Klintberg
Ljus: Thomas Zamolo

Tack: Eva Forsberg-Pejler, Louise Magnusson, Agnieszka Dlugoszewska, SITE och CCAP.


ANNA PEHRSSON
har dansat med Alias Compagnie och Cullbergbaletten, med koreografer som Edouard Lock, Guilherme Botelho, Benoît Lachambre, Jefta van Dinther, Eszter Salamon, Cristian Duarte, Deborah Hay, Alexandra Waierstall, Rachel Tess och Mia Habib med flera. 2013 erhöll Anna en MFA i Koreografi från DOCH och sedan 2016 har hon skapat sju verk som visats på Weld, Wanås Foundation, Bonniers Konsthall, Uppsala Konstmuseum, Dansens hus och MDT. Under våren 2020 hade solot Crisp. Come Now we Falling premiär på Dansens hus, Stockholm. Anna är verksam som mentor, repetitör och konstnärlig rådgivare och har undervisat vid Balettakademien, DOCH MA i Koreografi, Dansalliansen, Bronnbacher Stipendium, samt vid Hong Kong Academy for Performing Arts.
annapehrsson.com

JORDANA LOEB
är en amerikansk konstnär som bor och arbetar i Stockholm sedan 2012. Hennes konstnärliga praktik bygger på en fascination av koreografi och kroppens rörelse genom dans. Hennes studier i dans har fortgått parallellt och sammantvinnat med hennes arbete med grafik och trycktekniker, video konst och skulptur. Hon har en B.F.A i trycktekniker från Syracuse University, College of Visual and Performing arts in New York.
jordanaloeb.com


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm