18 nov. Öppet Samtal: Vilken ritual?

Vi vill veta mer om betydelsen av ritual i konsten och bjuder in till ett öppet samtal ”Vilken ritual?”. Medverkande gäster är konstnärerna Madeleine Hatz, Roberto N Peyre och Nadine Byrne, dansare och koregraf Siriol Joyner samt Lama Chimey.

Vi vill fundera tillsammans kring betydelsen av ritual i vårt samhälle såväl som i konsten. Med utgångspunkt i olika konstnärliga praktiker, undersöker vi hur konsten är kopplad till ritual, både i verkets uttryck och i själva utformandet.

Ritualer är en rörelse från ett tillstånd till ett annat. Oavsett om ritualen sker för en själv eller i en större grupp så mäter den ut tid eller plats för olika transformationer. Det är en form av handling som upprepas efter bestämda mönster.

Länge har samhället i stort rört sig bort från tankar kring ritual. Men reflektioner kring spirituella dimensioner och olika handlingar av rituell art, har varit en intim och central del av många konstnärliga praktiker. Hur hänger ritual i konsten ihop med andra former för ritual (religiösa, spirituella, publika)? Har avsaknaden av ritual i vårt samhälle skapat ett tomrum? Är ritualen på väg tillbaka in i våra liv? Har den någonsin varit borta?

Under kvällen sker kortare presentationer tillsammans med konstnärliga händelser. Vi delar också in i mindre grupper för att kunna diskutera på ett intensivare sätt. Dessa öppna samtal på Weld syftar till att skapa utrymme och tillfällen för möten som genererar utbyte mellan konstnärer och intresserade för en offentlig dialog kring ett specifikt ämne.

Programmet är skapat av Anna Koch och Nina Øverli


18 november kl 19,30
Mingel från kl 19.00

Fri entré

Weld
Norrtullsgatan 7

Fri entré.

Boka: book.weld.se

OBS! Missa inte heller den öppna visningen med Weld Extended + Haral Beharie (NO) kl 18.00


Madeleine Hatz
Madeleine Hatz är djupt engagerad i politiska och filosofiska frågor. I hennes verk pågår ett växelspel mellan konsten och det aktivistiska. Hatzs konstnärliga aktivism innefattar abstrakt måleri i kombination med performanceverk. Hennes verk antyder de osynliga relationerna mellan det sekulära och det andliga, för henne är det samma praktiska verklighet. Det är det aktiva görandet som kännetecknar ett medvetet liv.

Roberto N Peyre
Roberto N Peyres installationer och performances är iscensatta som specifika interventioner som skapar en upplevelse av att fångas in, besättas eller omfamnas. De är ofta poetiska allusioner til något odefinierbart heligt eller en okänd ritual Hans verk omfattar minutinspelningar, noggrant arrangerade föremål, klänningar, dofter, processioner eller sociala interaktioner, som vi lockas till att bli del av, som av en slump eller genom intuition.

Siriol Joyner
Siriol Joyner arbetar med dans, koreografi och visuell konst. Hennes koreografiska praktik undersöker förhållandet mellan tanke och rörelse samt dans och skulptur. Att arbeta utomhus, i naturen, är en viktig del av hennes arbete. Siriol bedriver långsiktig koreografisk forskning tillsammans med den irländske koreografen Ruairi Donovan under namnet ”CELTIC RADICAL” som utforskar kulturell identitet, språk och plats i både Wales och Irland.

Nadine Byrne
Nadine Byrnes konstnärliga praktik spänner över medium som ljud, film, skulptur, text och performance. I sina verk utforskar hon de abstrakta sidorna av människans existens som transcendens, förlust, minne, dröm och ritual. Hennes arbete baseras ofta på ett behov av att konceptualisera händelser ur sitt eget liv samt på en fascination för visuella och sociala manifestationer av alternativa verklighetskonstruktioner.

Lama Chimey
Lama Chimey är buddhistisk präst, certifierad bröllopsofficer och Dharma- och meditationslärare i den tibetanska traditionen. Hon är också grundare av Triyana Meditation™ och dess instruktörsprogram. Att undervisa och vägleda andra har löpt som en röd tråd genom hennes liv, oavsett om ämnet har varit dharma, dans, teater, yoga, meditation eller välbefinnande. Musik och skrivande är också en viktig del av hennes liv. I grunden har hon en Magisterexamen i scenkonst.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm