2-7 juni. Kids@Weld c/o Moderna Museet: Sensescapes – Se, känn och hör! / Dalija Aćin Thelander (RS/SE)

Kids@Weld c/o Moderna Museet

Sensescapes – Se, känn och hör!

En performance för barn 3-18 månader av Dalija Aćin Thelander

Se tider längre ned!

En koreograferad konstinstallation för de allra minsta barnen av Dalija Aćin Thelander, som utgår från och riktar sig till babyns intresse för abstrakta begrepp och former. Med hjälp av ljus och ljud har Dalija skapat en drömvärld som du och din baby får dyka in i, utforska och upptäcka tillsammans.

Sensescapes – Se, känn och hör! tar fasta på vikten av konstnärliga upplevelser i unga år och strävar efter att utmana invanda föreställningar om scenkonst för barn och utforska koreografins möjligheter som en både konstnärlig och social erfarenhet i syfte att ge den yngsta publiken ett okonventionellt möte med konsten.  Det är en performance och installation med olika beståndsdelar som riktar sig till syn, känsel och hörsel som utlöser en noga komponerad, sammanlänkad händelsekedja vars syfte är att engagera publiken, väcka nyfikenhet och uppmuntra till att aktivt delta med fysiska rörelser i ett landskap fullt av intryck.

Idé och koreografi: Dalija Acin Thelander
I samarbete med- och framförd av: Kristine Slettevold, Josefine Larson Olin och Peter Mills
Musik: Anja Djordjevic
Scenografi: Dalija Aćin Thelander i samarbete med Erik Annerborn och Jens Sethzman
Ljusdesign: Dalija Aćin Thelander i samarbete med Ronald Hessman
Kostym: Erik Annerborn

Samproducerat av Weld och Kulturhuset Spira (Jönköping)
Med stöd av: Kulturrådet, Stockholms Stad och Konstnärsnämnden

dalija-acin-thelander.blogspot.se

Plats: Auditoriet Moderna Museet

OBS! Max 15 barn per föreställning!


Förskola

2-5 juni kl. 09.30 och 11.00

Fri entré

Förskolor bokar via mail till boka@weld.se

För mer information kontakta:
Fredrik Wåhlstedt
fredrik.wahlstedt@weld.se
073-3642318

 

Offentliga föreställningar

4 juni kl. 14.00 (Fullbokad)
5 juni kl. 15.00 (Fullbokad)
6 juni
kl. 11.00 (Fullbokad)
6 juni kl. 13.00 (Fullbokad)
6 juni kl.
15.00
(Fullbokad)
7 juni kl. 11.00 (Fullbokad)
7 juni kl.
13.00
(Fullbokad)
7 juni kl. 15.00 (Fullbokad)

Vuxna: 120 kr (entré till Moderna Museets utställning ingår)
Baby: Gratis

Boka på: book.weld.se

—–

———

….. 'Perception is object and objective' James Turrell

Sensescapes är en performance som vill ge spädbarn i åldern 3-18 månader och deras föräldrar en koreograferad, interaktiv upplevelse för flera sinnen. Den är tänkt som en installation eller ett miljöbygge där de olika beståndsdelarna riktar sig till syn, känsel och hörsel och gör publiken delaktig med fysiska rörelser och förnimmelser. Sensescapes utlöser en noga komponerad, sammanlänkad händelsekedja vars syfte är att engagera publiken, väcka deras nyfikenhet och uppmuntra dem till att aktivt delta i ett landskap fullt av intryck.

Performancemiljön är utformad för att utmana våra invanda föreställningar om estetetik för bebisar. Uppbyggd av ett antal sammankopplade men skilda ”element” som är utspridda i rummet utan den vanliga uppdelningen mellan publik och scen.

De olika elementen pekar på en egen och annorlunda innehållskonstellation (föremål, ljud, rörelser, ljus) med tonvikt på en särskild sorts sinnesintryck. Händelser som utspelar sig inom de olika segmenten överensstämmer med andra, överlappar eller sker i en speciell ordningsföljd som speglar performancens ickelinjära dramaturgi.

De olika föremålen är tillverkade av material som ger olika intryck. De ger upphov till både förnimmelser och rörelser och eftersom de är kopplade till andra element uppmuntrar de varseblivning och samspel. Dansen erbjuder ett konkret perspektiv på kropparnas rörelser och inbördes förhållanden, och dansarnas närvaro speglar den gemensamma upplevelsen och interaktionen.

Musiken projiceras tredimensionellt: varje ljudkälla alstrar en enskild del av kompositionen som placeras på olika positioner i installatione. Ljussättningen är utformad för att styra publikens uppmärksamhet och peka på olika tänkbara vägar för att röra sig genom det gemensamma rummet.

Sensescapes strävar efter att utmana invanda föreställningar om scenkonst för barn och utforska koreografins möjligheter i syfte att ge den yngsta publiken ett okonventionellt möte med konsten. Sensescapes vill understryka vikten av konstnärliga upplevelser i unga år och bredda förståelsen av dans och koreografi som en både konstnärlig och social erfarenhet.

DALIJA ACIN THELANDER
är koreograf, teatermakare och kulturarbetare. Hon har presenterat sina verk internationellt på ett flertal festivaler som Impulstanz, Tanz im Au- gust, Les Particules, Perforations, BITEF etc. 2008 erhöll Dalija Prix Jardin d’Europe för sin performance Handle with great care på 8:tension, Impulstanz Festival i Wien. Med sina aktuella arbeten söker hon bidra till att uppmärksamma koreografi som en utökad praktik med fokus på pu- blikens deltagande roll. Hon är medgrundare och koordinator för Station Service for Contemporary Dance i Belgrad och är även en av grundar- na till Nomad Dance Academy för vilken hon initierat, curaterat och producerat ett flertal program och produktioner. Likaså är hon medgrundare och biträdande curator vid Kondenz festival for performing arts i Belgrad. Hon har samarbetat med flera teaterregissörer och vunnit flera priser i koreografi för teater. Hon bor sedan 2012 i sverige där hon verkar som frilanskonstnär.

Dalija Aćin Thelander är involverad i ett intensivt undersökande inom fältet för samtida dans inriktad mot barn och bebisar och har producerat ett antal prisbelönta verk, bland dem Certain very important matters (2010), Baby Space (2011) och The dream of a yellow sock (2013).

För närvarande undervisar Dalija i ”koreografiska praktiker i scenkonst för bebisar och barn” på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.

dalija-acin-thelander.blogspot.se