7 juni. Öppet samtal: MOTHER

MOTHER är en tematisk kväll och ett öppet samtal där vi tillsammans vill undersöka det komplexa i relationen konst och moderskap. Medverkande gäster är konstnären Magdalena Ljung, koreograf Dinis Machado, danskonstnär Sophie Augot och konstnär/forskare Isabel Löfgren tillsammans med författaren och poeten Isi de Paula.

Under kvällen visas filmen Porcelain Princess (2013, 20 min) av Magdalena Ljung och ett verk från serien Hon i fyra akter (2015) av Ylva Snöfrid.


7 juni kl 18.00–20.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Fri entré

Boka: book.weld.se


I en tid av stark exponering av det privata, kan man undra vad det egentligen är som exponeras och varför. Inom konstens domän har man alltid arbetat med den privata sfären som utgångspunkt. Men varför upplevs det ändå vara lite av ett tabu att på ett fördjupat eller konstnärligt sätt tala om sin förälder? Eller om att vara en?

Från konsthistorien känner vi väl till alla romantiska gestaltningar av moder och barn, ofta sedd genom en manlig blick. Men om vi väljer att fokusera mer specifikt på moderskap och undersöka mer verklighetsnära gestaltningar av detta hittar vi exempel som: Marie-Louise Lindberg De Geers statyer eller rop på mamma eller Sophie Calles video på sin mamma på dödsbädden. Mary Kellys Post-Partum Document, Ylva Snöfrids Hon i Fyra Akter och Camille Henrots System of Attachment. Dessa har skildrat sina mödrar och moderskap på vitt skilda sätt som öppnar upp en omedelbart fysisk, intim och spirituell aspekt.

Det krävs mod att närma sig temat moderskap, oavsett om man är binär eller icke-binär förälder. På ett plan finns ett historiskt och politiskt problem; hur är det att vara mor och fortsätta utöva sin konst? Vilka utmaningar finns praktiskt, ekonomiskt, mentalt och kulturellt? På ett annat plan upplevs moderskap och ens relation till ens egen mor ofta som svåra att närma sig; Blir det banalt? För personligt? För intimt? För kroppsligt? För svårbegripligt och utlämnande? Vid andra komplexa ämnen i konsten känner vi ingen oro, konsten är ju till för det som är svårt att ta sig an, så varför just här? I konsten innebär moderskap fortfarande en helt särskild utsatthet som vi vill undersöka.

Is it because you became a mother? No. Is it because your mother died yesterday? No. Is it because you saw this film with an artist acting her mother trying to look and sound like her? Yes it might be that! But not only that. Artists always reveal facts of lives from their private files, but do they talk about their mothers or about being one?

Under kvällen visas filmen Porcelain Princess (2013, 20 min) av Magdalena Ljung och ett verk från serien Hon i fyra akter (2015) av Ylva Snöfrid. Tack till konstnärerna för detta lån!

Programmet är skapat av Anna Koch och Nina Øverli


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm