ALTER/MODE A world in between: fashion beyond clothes 21/5-31/5

Andrea Ayala Closa & Bogomir Doringer
Live och triangulärt livestreamat på Weld, Arkitekturmuseet och Galleri Jonas Kleerup
En utställning curerad av Tomas Rajnai
Vernissage Torsdag 21 maj kl 17-21

Utställningen ALTER/MODE: a world in between, fashion beyond clothes har som syfte att fungera som en undersökande samtalsplats. I en tid av globalisering vill konstnärerna Andrea Ayala Closa och Bogomir Doringer, med influenser från olika platser, tidsepoker och medier, omdefiniera mode som begrepp. De visar en värld där mode möter konst och där skapandet tar avstamp i teorier, vilka separerats från kläders funktionalitet och istället fokuserar på motsatsförhållanden. Resultatet blir ett annorlunda sätt att betrakta mode.

”Den här berättelsen utspelar sig parallellt på Arkitekturmuseet, på Galleri Jonas Kleerup och på Weld. Du bjuds in i en värld där traditionella tankar och konservativa åsikter inte längre existerar. För att träda in i denna värld måste du först gå igenom en passage. Dess dörrar kommer bara att öppnas vid rätt tidpunkt, och väl inne är inget riktigt som du föreställt sig – klockorna går baklänges och tiden flyter i en ny riktning. När du kliver in i passagen måste du vara beredd på att din verklighetsuppfattning kommer att förändras och att du långsamt dras in i vad som känns som en väldigt lång tunnel. Väl inne upptäcker du att denna saga lever, och att det universum du äntrat övervakar någon som övervakar någon som övervakar varje steg du tar. Välkommen in i en värld där rummet har förvrängts, och där fantasi möter en annorlunda verklighet – en plats där traditionella tankar och åsikter inte längre existerar.
Tomas Rajani, curator

Bogomir Doringer visar sina verk på Weld
samtidigt som Ayala Closa ställer ut på Galleri Jonas Kleerup.  Dessa olika platser smälter i utställningen samman till ett utställningsrum. En live-streamad videovägg gör att besökarna kan betrakta både fysiska verk i rummet de befinner sig i och samtidigt se vad som pågår i utställningens andra rum.  På Arkitekturmuseet kommer ett tredje rum byggas upp. Där kommer besökaren kunna se vad som händer på både Weld och Galleri Jonas Kleerup i realtid samt ta del av föreläsningar och samtal under utställningsperioden.

Övriga öppettider se Galleri Jonas Kleerup och Arkitekturmuseet

För mer information, kontakta utställningens curator Tomas Rajnai, tomas@oddprojects.se 0707172413

 

BOGOMIR DORINGER
(f. 1983 i Belgrad, Serbien)

Doringer titulerar sig själv invandrare, konstnär och modeskapare. Han hämtar inspiration från massmedia och dess påverkan på publikens tankar och beteenden. Inspirerad av selektiva och kollektiva minnesbildningar ifrågasätter han medias “skapande” av specifika historier. Han exprimenterar sedan med hur publiken minns dessa historier i efterhand. Doringer började arbeta med mode då han fann att det var det enda effektiva sättet att kritisera samhällets fasad.   Doringer föddes i Belgrad och växte upp under de väpnade konflikterna på Balkan- halvön. Han bor och arbetar nu i Amsterdam. Denna kontrast har fött ett särskilt intresse för idéer kring kulturell identitet, nationsstater, migration och förflyttning. Efter att ha flyttat till Holland började hans verk fokusera kring efterkrigsvärderingar, och hans invandrarstatus förstärkte intresset för sociala och politiska frågor. Doringer är utbildadad vid Audio Visual Department vid Rietveld Academy och går för närvarande en masterkurs vid Film och TV Akademien i Amsterdam. Han beskriver sina verk som skildrare, en slags historieberättare, som bär på olika teman. “Jag placerar dessa teman på en tidslinje och bygger sedan berättelsen omkring den”, säger han. Hans utställningar är utformade att upplevas genom en mängd olika medier, som teckningar, fotografier, film och mode. I ALTER/MODE visar Doringer den femte och sista delen av sitt verk Fashion and Dispair. I verket experimenterar han kring den fortgående historien om Natascha Kampusch, som efter åtta års fångenskap i en källare lyckades fly från sin kidnappare och styra om från att vara ett offer till att bli programledare för en talk show i den österrikiska kanalen PULS 4. Efter att i tidigare delar ha utforskat offerrollen, identitetsförändring, samt medias roll i skapandet av denna engagerande historia, för Doringer här bitarna samman. Besökaren uppmuntras ikläda sig rollen av den utsatta, och övervakas av rummet. Genom att använda sig av en berättelse full av nostalgi och längtan undersöker Doringer de komplexa relationerna mellan konstnär, föremål, rum och betraktare www.bogomirdoringer.com
 

 

ANDREA AYALA CLOSA
(f. 1979 i Barcelona, Spanien)

Ayala Closa är född i Barcelona, men uppväxt på den spanska landsbygden, där hon tidigt skapade sin egen drömvärld, full av djur och fantasifigurer. Sedan dess har hon bott, studerat och arbetat i Antwerpen och i Dublin. Hon återvände nyligen till Barcelona och trots att hennes alster speglar de många motsägelser som finns mellan lantlig och urban anonymitet, så är de fortfarande till stor del influerade av hennes barndoms drömvärld. Alltsedan hennes år på Antwerp Royal Academy of Fine Arts – hemmaplan för de omskrivna Antwerp Six – har Ayala Closa varit omtalad för sina modevisningar. Hennes verk tar ofta formen av performanceframträdanden, där kulturbundna signaler uttrycker hennes syn på suggestion och besatthet. Plaggen är fråntagna traditionella könsbundna markörer och hon skapar en antydande visuell miljö som låter betraktaren ta en aktiv roll i verken. Ayala Closa tror på styrkan i att betrakta, och sinnenas omedvetna förmåga att få saker att verka levande. Hon använder kläder som grund för sitt konceptuella utforskande och hennes plagg är genomsyrade av idéer och tankeprocesser. I ALTER/MODE drar Ayala Closa paralleller mellan delar av sina tidigare kollektioner såväl som målningar och föremål som skapats på senare tid. Hennes målningar, som är av samma storlek som en människa, tillsammans med plaggen, manifesterar kulturella värden genom stark symbolik. Med inspiration från olika ritualer och ceremonier skapar hon nya betydelser, associerade till sitt eget liv och bakgrund. www.andreayala.com
 

Weld, Norrtullsgatan 7, t-bana Odenplan, tel 08-346760