18 april. Ulla West och Tina Eriksson-Fredriksson: KORRIGERING 1

MABL gästar Weld den 18 april. Detta nedslag markerar starten på en serie visualiserade närläsningar av romanen Korrigering av Thomas Bernhard.

Röda Rummet på Weld blir platsen för ett urval verk och titlar ur MABL. Under kvällen genomförs läsning nr 1 av 7 ur Korrigering samtidigt som bokens angivna rumsmått börjar ta fysisk form i scenrummet. En indigofärgad golvmatta växer fram under vårens och sommarens serie närläsningar av boken, alla på olika platser. Varje läsning tar ca 40 minuter och blir en ljudupptagning som kommer att ingå i MABL:s arkiv.

MABL är ett flexibelt mobilt arkiv och bibliotek. Arkivet innehåller konstverk och textbaserade gestaltningar tillkomna och manifesterade med skilda material, metoder och motiv. Samlingen växer framåt och bakåt i tiden och styrs av ett sökande som existerar fritt från fast finansiering och institutioner. MABL har en växande del som huserar på Fiskargatan 1 i Stockholm. Den mobila delen varierar, är utbytbar, bygger ofta men inte alltid på tillfälliga tillskott. 2013-2014 har sökandet fokuserat på författaren Thomas Bernhard och på att följa hans litterära och geografiska spår och benämning "Onda Andens Bibliotek" hämtat ur romanen Utplåning. Ett sönderfall.

MABL handlar om att kartlägga, att förstå omvärlden, att läsa sig själv bakifrån och om att förstå sig på att gå vilse. Genom att på olika vägar söka och gå vilse konstrueras en form av väv där praktikens olika yttringar knyter grunden till ett bibliotek, ett arkiv bestående av visuella lämningar i form av fotografier, filmer, teckningar, tester, tryck, måleri, skulpturer, experiment med digital teknik, böcker, skrifter, trycksaker såväl som tidsbaserade händelser och performativa ingrepp.

Under våren och sommaren framförs Korrigering 1-7 som en serie händelser och läsningar på olika platser i Stockholm:

Korrigering 1, Weld, 18 april
Korrigering 2, Fiskargatan 1, Mosebacke, 30 april
Korrigering 3, DKTUS källare, Gamla Stan, 29 maj
Korrigering 4, Fiskargatan 1, Mosebacke, 3 juni
Korrigering 5, DKTUS gård i Gamla Stan, 28 augusti
Korrigering 6 och 7 meddelas senare