25+27 april. Dust Bunny (unworking title) / Andrea Diaz Ghiretti, Nefeli Gioti, Stella Kruusamägi

Vad är den kollektiva erfarenheten av att arbeta med olika brödjobb vid sidan av konsten? Och vad sker i konsten när dessa frågor behandlas? Weld presenterar här för första gången trion Andrea Diaz Ghiretti, Nefeli Gioti, Stella Kruusamägi, som delar erfarenheter kring detta.


25 april kl 20.00
27 april kl 20.00

Weld
Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se


Dust Bunny (unworking title) dök upp på en avlägsen grekisk restaurang på en svensk ö. Den rullar klumpigt och samlar rädslor, stenar, hopp, tårar, hårstrån och smuts från olika sammanhang. Den samlar tvångsmässigt in spår från de platser den bebor, från våra kroppar och våra ord, och utforskar de dammiga hörnen i en värld i sönderfall. Från dessa hörn ekar den tillbaka minnen av osynligt arbete, drömmar och önskningar dolda i dammet. Från dessa hörn observeras tre världar som granskas i ett kollektivt rum, var och en ett mikrokosmos av vårt kollektiva medvetande. Den smulas sönder med en flor de piels vardaglighet och inbjuder oss att begrunda möjligheten av en ömsint dissonans.


Koreograferad och samskapad av Andrea Diaz Ghiretti, Nefeli Gioti, Stella Kruusamägi
Från sidan: Amalia Kasakove
Dramaturgisk assistans: Mariana Oliveira Costa
Rådgivning och stöd ljusdesign: Liesbeth de Loof

Samproducerat av Weld

Med stöd av Tantsunädal och Tartu universitet Viljandi kulturakademi, Nordisk kulturkontakt, Viljandi stad, MTÜ Teatrihoov och Viljandi Koidu seltsimaja, Helge Ax:son Johnsons stiftelse (forskningsbidrag).

Tack till Caterina Mora, Maja Hannesdal, Efva Lilja, Liesbeth de Loof


Några ord om oss:

Vi – Stella Kruusamägi (Estland), Andrea Diaz (Peru), och Nefeli Gioti (Grekland) – är tre koreografer baserade i Stockholm. Vi träffade varandra och började arbeta, tänka och göra saker tillsammans när vi studerade MA i koreografi vid SKH (Stockholms konstnärliga högskola). Under vår studietid samarbetade vi på olika sätt i varandras verk. Vi delar en nyfikenhet på kollaborativa och stödjande sätt att umgås. Sedan 2021 har vi i en mjuk temporalitet utvecklat det konstnärliga projektet (c)leaning together som utforskar de mångfacetterade dimensionerna av städning, som omfattar det bokstavliga, kroppsliga, diskursiva och koreografiska och betraktar städning som en plattform för intimitet och vardaglighet, varifrån vi kan fundera över de nödvändiga underhållsåtgärderna som gör att vi kan komma samman och dela utrymmen. Projektet har utvecklats genom flera konstnärliga residens och deltagande i Tantsunädal 2023. Festival i form av en föreställning, workshops och textpublikationer, och Dust Bunny (unworking title) är den andra gemensamt författade föreställningen efter Dust Bunny (working title).

STELLA KRUUSAMÄGI (SE/EE)
är en Stockholmsbaserad koreograf och konstnär, född i Viljandi, Estland. Hon har en bakgrund inom scenkonst och dans, med en magisterexamen i koreografi från Stockholms konstnärliga högskola och en kandidatexamen i danskonst från avdelningen för scenkonst vid Viljandi Culture Academy, University of Tartu. Stellas intressen omfattar utforskandet av olika medier och former, inklusive ritualer, kroppskonst, performancekonst, elektronisk musik, videokonst och installation. Hennes djupa intresse kretsar kring att undersöka kroppsliga och mentala begränsningar för att förstå hur man kan framkalla de psykologiska tillstånden i det förtryckta undermedvetna.

stellakruusamagi.portfoliobox.net

NEFELI GIOTI (SE/GR)
är en dansforskare, koreograf och dansare som arbetar mellan Grekland och Sverige. Hon har en magisterexamen i koreografi från Konstnärliga högskolan i Stockholm och en kandidatexamen i miljövetenskap från Grekland. Hennes arbete fördjupar sig i den narrativa verksamheten inom dans och koreografi genom att utforska diskursiva praktiker.

giotinefeli.wixsite.com

ANDREA DIAZ GHIRETTI (SE/PE)
är en Stockholmsbaserad koreograf och konstnär född i Lima, Peru. Hon har en bakgrund inom dans och cirkuskonst och en djup kärlek till fysisk teater. Hon har en magisterexamen i koreografi från Stockholms konstnärliga högskola. Andrea utforskar konstnärliga processer som innefattar ljud, rörelser och platser, både att lyssna och att bli lyssnad på. Hennes konstnärliga rötter är djupt inbäddade i ljudkonstens rumsliga gränser inom cirkus- och dansdisciplinerna. Hon anpassar dessa influenser beroende på sammanhanget, med en stark grund i platsspecificitet för ljudkonsten expansion.

andreadiazghiretti.portfoliobox.net


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm