Artdate 20 – 21 november

– svenska och internationella konstnärspresentationer och visningar.

Den 20-21 november presenterar Weld sex internationella och svenska konstnärer: Nils Edvardsson (SE), Kathy Hinde (GB), Daniel Skoglund (SE), Lilian Von Haussen (DE), Amanda Steggell (NO) och Zimoun (CH). Dessa presenterar sina konstnärskap och visar utvalda verk. Händelsen är den första i ett samarbete mellan EMS och Weld som syftar till att sammanföra och presentera internationella och svenska konstnärer från olika discipliner, denna gång med bakgrund inom ljudkonst, bildkonst och koreografi.

Fri entré, språk engelska

Fredag 20 nov kl 19.00 – 22.00: Daniel Skoglund, Kathy Hinde, Zimoun
Lördag 21 nov kl 15.00 – 18.00: Nils Edvardsson, Lilian Von Haussen, Amanda Steggell

Daniel Skoglund (SE)
Daniel Skoglund arbetar med ljudinstallationer, konserter och sceniska framföranden. Utgångspunkten är ofta en egenkonstruerad apparat som är specifik för ett enskilt verk. Slumpen är Daniel Skoglunds trognaste kollega och är på något sätt närvarande i alla hans arbeten. I många verk är den mekaniska rörelsen central, som i skisser och rutinerskisser och rutiner blir blyertstecknande ett sätt att visualisera ljud och musik. Med hjälp av mekaniska ”teckningssequencers” förvandlas kolstreck till ljud och rytmer samtidigt som tecknandet formas av ljuden. Successivt och delvis kontrollerbart komponeras verket genom arbetet med skisserna. Transparens och jämlikhet mellan ljud och synintryck påverkar också publikens uppfattning av verket. Daniel presenterar även tidigare arbeten, bland annat en ljudinstallation, mitos05. (2004) som han framför på Artdate.

myspace.com/danielskoglund

Kathy Hinde (GB)
Kathy Hinde arbetar både med bildkonst och musik och skapar oftast arbeten som kombinerar ljud och visuella element. Allt mer arbetar hon i olika samarbeten och med konstnärer från andra discipliner. Kathy Hinde arbetar ofta med experimentella metoder som att mixa bilder i realtid och projicera på olika ytor. Hon använder realtidskameror, ibland trådlösa applicerade på dansare, samt datamanipulerar bilder i realtid. Hon är också intresserad av låg- och högteknologi som att blanda super8-film med datorprocessad realtidsvideo. Kathy Hinde tillhör konstnärskollektivet N.I.P. (New Interfaces for Performance) i Bristol. På Weld visar hon utsnitt av olika videoverk och exempel på realtidsmixning av ljud och bild, samt berätta om N.I.P´s verksamhet.     

kathyhinde.co.uk       

newinterfaces.net/nip

Zimoun (CH)
Zimoun arbetar med ljudinstallationer/ljudskulpturer och ställer ut i solo och grupputställningar över hela världen och medverkar i festivaler som Transmediale i Berlin och Sonic Acts Festival i Amsterdam. Han ger ut diskografier på det egna förlaget Leerraum som också är en internationell plattform och skivbolag för 45 konstnärer från 15 nationer intresserade av rum, form, vardagliga fenomen och händelser. Leerraum ger ut CD, DVD men gör också konstutställningar, installationer och performance. På Weld kommer Zimoun visa ljud- och filmexempel från sitt arbete med rumsliga ljudinstallationer och berätta om det projekt han är på väg att genomföra i Bergen, samt presentera den publika verksamheten med Leerraum.

www.zimoun.ch
www.leerraum.ch

Nils Edvardsson (SE)
Nils Edvardsson arbetar som konstnär, performanceartist och musiker. Han har publicerats i svenska konstnärliga tidskrifter, gjort radioprogram för Sveriges Radios webkanal, ställt ut i Japan, Bulgarien och USA. Han har även konstruerat olika typer av elektroniska musikinstrument och apparater. Sedan barndomen har han hyst en fascination för elektriciteten som fenomen och i synnerhet för den av människan tämjda elkraften. Under senare år har Edvarsson fördjupat sig i sitt gamla intresse för kraftledningar och den fantastiska ljudvärld som uppstår i de riktigt stora kraftledningarnas omedelbara närhet. På Weld pratar han om elkraft som konstnärlig inspirationskälla och spela upp verk skapade i den gåtfulla skuggan av de riktigt stora och starka… En akustisk resa till kraftstationerna vid Harsprånget och Porjus som ni inte ska missa.

www.nilsjc.com

Lilian von Haussen (DE)
Lilian von Haussen arbetar med konserter, föreställningar, dans- och teaterprojekt. Hon arbetar som tonsättare, artist, klangregissör och musiker med såväl barockimprovisationsmusik som nutida musik. Hennes musik baserar sig både på äldre tiders ljudvärld och användning av elektronik där hon bland annat utvecklat en brutal spelstil med den egenkonstruerade elektriska blockflöjten. Hon arbetar även som arrangör och konstnärlig ledare för projektgruppe neue musik i Bremen. Lilian von Haussen presenterar på Weld sitt eget arbete inom den samtida kontexten och framför ett stycke där hon använder sin elektriska blockflöjt och ett självporträtt på video som partitur.

myspace.com/lilianvonhaussen
www.pgnm.de

Amanda Steggell (NO)
Amanda Steggell har en bakgrund inom dans och koreografi och är pionjär i arbetet med att sammankoppla teknologi och scenkonst. Hon är en av grundarna bakom live-artgruppen Motherboard (www.liveart.org). Motherboard utforskade redan i mitten av nittiotalet möjligheterna att använda ”nätverket” som medium inom performance, installationer, sociala plattformar, platsspecifika arbeten och happenings.  2007 fullbordade hon ett treårigt forskningsprojekt om synestetiska* fenomen i live-art sammanhang. Det konstnärliga resultatet, "Sinnesorgeln", har turnérat i Norge och utomlands och bland annat besökt Stockholm. Hon arbetar för närvarande utifrån ett mediaarkeologiskt perspektiv genom att undersöka drömmar, hopp och rädsla som mediateknologin för med sig. På Weld kommer hon att prata om sitt arbete med den elektromagnetiska fontänen och publiken får en chans att lyssna till de etervågor som rör sig just på Weld.

ajsteggell.wordpress.com

*Synestesi – ett neurologiskt tillstånd där två eller flera sinnen är sammankopplade, till exempel att höra färger, se ljud osv.

Projektet genomförs med stöd av Stiftelsen Framtidens kultur genom EMS.