Conveyer – dansperformance och interaktiv installation 9/2-2008

Conveyer är en studie av ljudets påverkan på vårt sätt att röra oss i den offentliga miljön. Förändrar ljud vårt beteende och rörelsemönster? Ann Rosén och Sten-Olof Hellström har med "ljudingrepp" som kan höras genom portabla, synliga högtalare som placerats i offentlig miljö, t ex i Kistas och Sätras inköpscentrum, skapat tillfälliga interaktiva ljudinstallationer. Koreograferna Moa Hanssen (Stockholm), Maija Hirvanen (Helsingfors) och Ingo Reulecke (Berlin) har medverkat på platserna som observatörer för att studera de olika reaktionerna och utifrån detta har de gjort var sin tolkning. Vad händer när ljudmiljön förändras och hur det kan tolkas koreografiskt?

 

Biljetter á 80 kr bokas på info@weld.se eller köpes direkt på dörren.

Initiativtagarna har i flera arbeten undersökt vad ljud egentligen är och hur vi upplever ljud. De arbetar därmed i en tradition där undersökningen är både en utgångspunkt och en metod och där ljudet problematiseras som både ett fysiskt och perceptuellt fenomen. I tidigare arbeten har de bl a fokuserat på tystnad som akustiskt fenomen, genom att låta ljud ta bort varandra, där de byggt upp ”arkitektoniska rum” enbart med hjälp av ljud och iscensatt olika slag av interaktion mellan betraktare och ljudinstallation.

I Conveyer finns en väsentlig skillnad på hur mötet mellan människa och ljud har sett ut i jämförelse med tidigare projekt. Här har Rosén och Hellström sökt sig till platser där människor dagligen rör sig och exponerat dem för olika ljud. Situationen skiljer sig från en galleriinstallation, som de annars verkat i, där publiken kan förväntas vara mer insatt i sammanhanget. Därmed är det inte sagt att de enbart söker en autenticitet eller att de skapat en sorts klinisk forskningssituation. Hur olika människor reagerar resulterar snarast i snabba skisser som sedan bearbetas, organiseras, omformuleras och sätts ihop till något helt annat, men förmodligen ändå möjligt att känna igen.

Medverkande:

Moa Hanssen är dansare och koreograf med bas i Stockholm och utbildad på SEAD i Österrike och på TISCH/New York University. Hon har studerat Dans- och Teatervetenskap samt Idéhistoria. Sedan 2001 arbetar Moa tillsammans med dansaren och koreografen Mirjam Klebel (Ö) i scenkonstprojektet Bess. Mer info: www.myspace.com/doublebess

Maija Hirvanen blandar koreografi, performancekonst och eget skrivande. Hon är baserad i Helsingfors och är intresserad av performancekonstens kollektiva minnen och alternativa samarbetsformer inom konstnärlig praktik. Mer info: http://hirvanen.net/

Ann Rosén är konstnär och initiativtagare till projektet Conveyer, Stockholm. Hon har arbetet med video, ljudkonst, elektroakustisk musik, ljud- och videoinstallationer. I början av 1990-talet undersökte hon olika former av sociala interaktioner. När datorerna blev snabbare och mer tillgängliga såg hon möjligheten att kombinera social interaktion med digitala konstformer. I takt med att projekten blev mer omfattande och komplicerade växte behovet at samarbeta med personer från andra kompetensområden. Detta har lett till initierandet av ett antal interdisciplinära projekt. Sedan 1997 har ljud allt mer kommit att bli en bärande beståndsdel i Ann Roséns arbeten. Sedan 2000 började Ann Rosén att inkludera forskare från olika fält i sina projekt. Ett exempel på ett sådant projekt är Tyst ljudskulptur (http://cid.nada.kth.se/tystljud ) där tysta zoner skapades och modellerades i en bullring miljö. Ljudkroppar och deras spatiala beteende har varit ett av Ann Roséns huvudfokus. I hennes mer aktuella verk som Ställföreträdande tystnad, Schhh och Rumsliga tystnader fortsätter hon att undersöka olika aspekter av ljud, rumslighet och den sociala kontexten där de befinner sig. www.schhh.se, www.annrosen.nu

Ingo Reulecke är dansare och koreograf bosatt i Berlin. Efter koreografiutbildningen vid Ernst Busch-skolan har han bl a deltagit i Tanzplattform München och International Dance Festival NRW. Han har varit Artist in Residence vid Tanzfabrik Berlin och på Fylkingen i Stockholm. På senare år var han gästkoreograf i New York genom ett stipendium av DAAD. Mer info: www.ingoreulecke.net

Sten-Olof Hellström, tonsättare, musiker och initiativtagare till projektet, Stockholm.
Sten-Olof har varit yrkesverksam tonsättare sedan 1984 men tog ett sabbatsår 1990 då han blev inbjuden att studera komposition för Dennis Smalley vid University of East Anglia, England. 1997 fick han en forskartjänst vid KTH där han bl.a. assisterar i att utveckla användargränssnitt för blinda med hjälp av ljud. Sten-Olof huvudsakliga sysselsättning är att komponera elektro-akustisk musik (EAM) men han är också aktiv som musiker och spelar EAM, ofta tillsammans med Ann Rosén, John Bowers, Bennett Hogg och Simon Vincent i olika konstellationer.

Biljetter á 80 kr bokas på info@weld.se eller köpes direkt på dörren.

Projektet har initierats av Ann Rosén och Sten-Olof Hellström och är en del av festivalen node.stockholm. Conveyer är en del av projektet "Ljudingrepp i offentlig miljö med koreografi som kunskapsförmedlare"

Ett samarbete mellan ADRA -Art Driven Research Association, Mejan Lab och Interactive Institute och Weld.

Projektet stöds av Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Framtidens kultur och Stockholms stad

Projektet Ljudingrepp i offentlig miljö kommer också att diskuteras under node.stockholms programpunkt Mylla ,ett samtal om var konsten gror bäst, som arrangeras av ADRA på Fylkingen 11/2 , 2008, kl.18.30. Mer info: www.adra.nu

www.nodestockholm.se

 

node.stockholm är en festival för konst och nya medier som arrangeras i stockholmsområdet under perioden 15 januari – 15 februari 2008. Festivalen arrangeras av den ideella föreningen node.stockholm som fungerar som ett paraply för ett antal organisationer, noder i Stockholm. Varje nod kommer att producera arrangemang som på något sätt knyter an till konst och nya medier. Festivalen omfattar därmed ett brett spektra av konstformer och typer av evenemang: dans, musik, radio, bildkonst, performance, utställningar, konserter, tidskrifter, böcker, websajter, föreställningar m.m.