DANS[KONCEPT]DANS + SAMTAL 9 mars

En kväll med dans och diskussion om dans och koreografi.
Weld har bjudit in ett antal utövare inom dans och koreografi till att skapa ett fysiskt tvärsnitt av aktuella frågeställningar inom dansområdet just nu.

Allt eftersom nya generationer tillkommer värderas och omvärderas dansen. Politiska och ekonomiska dynamiker speglas i produktionsförhållanden. Viljan till att utveckla och förflytta koreografiområdets gränser innebär också förskjutningar i betydelser, vilket öppnar upp för nya frågeställningar kring ämnet.

Hur uppfattar vi den koreografiska konsten idag? Vilka faktorer påverkar dess utveckling? Hur förhåller sig koreografi och dansutövare idag till sin egen tradition? Vilken rörelse är man intresserad av?
 
12 dansare och koreografer har inför denna kväll fått sig tilldelat tre minuter klassiskt musik. De får helt välja hur de vill ta vara på de musikaliska minutrarna. Uppgiften är att röra sig, improviserat eller koreograferat. Att helt enkelt tolka musiken i ett dansat solo.

Medverkande: Sebastian Lingserius, Rasmus Ölme, Kajsa Sandström, Rebecka Stillman,  Daniel Almgren Recén, Ellen Söderhult, Marie Fahlin, Anna Mesquita, Tove Salmgren. Robin Dingemans, Caroline Byström. Johan Forsman, Anna Koch.

Den andra halvan av kvällen sker ett öppet samtal mellan de medverkande och publik.

Välkommen!