Els Silvrants föreläser 4/12-2007

Den kinesiska konstscenen
Els Silvrants, curator och konstnärlig ledare för beiLAB och Theatre in Motion i Beijing, föreläser om den snabba utvecklingen av det kinesiska konstlandskapet och samarbetet i Beijing med arkitekter, universitet, museer, teatrar, festivaler och konstcentra i och utanför Kina.

THEATRE IN MOTION (TIM) är en ideell organisation för modern performancekonst i Kina. TIM ackommoderar forskning, bedriver ett internationellt performance konstarkiv, organiserar workshops och föreläsningar, och är vidare kontextualiserat med småskaliga curatoriska projekt inom och utom Kina.

TIMs projekt visar att modern performancekonst kan vara mer än ett narrativ på scen. Konstnärer, dramaturger och curatorer är inbjudna att omkonfigurera den traditionella svarta-box infattningen av en teater, att utveckla alternativa gränsförhållanden mellan publik och aktör, att experimentera med nya strategier för att samla dramaturgisk information, och att utforska nya insikter om förhållandet mellan performance och dess sociala och urbana miljö.

TIM är del av BeiLAB, en interdisciplinär forskningsplattform som förenar konstnärer, arkitekter och vetenskapsmän med ett forskningsintresse för kinesiska kultur-, social- och urbanförhållanden. BeiLAB förser forskare med en bas i Beijing, ger fortlöpande forskning visibilitet med en global klassrums-föreläsningsserie, och gör information om dåtida, nutida och framtida forskning i och runt om Kina mer tillgänglig genom ett virtuellt och ett fysiskt arkivprojekt. Hemsida här.

Els Silvrants har en magisterexamen i kinesiska och öst- och sydöstasienkunskap. Under studierna reste hon ofta till Centralasien och Fjärran Östern medan hon arbetade som moden performance konstkritiker i Belgien. Efter examen valdes hon till ordförande för Student Culture Council vid Leuven universitetet, vilket gjorde henne ansvarig för de Unga Konstnärernas Program (the Young Artist Program) vid STUK Arts Centre. År 2003 var hon engagerad i Klapstuk Dance Festival utformad av Jerome Bel och Alain Platel.

Under slutet av 2004 flyttande hon till Beijing, där hon arbetarde som curator och konstnärlig rådgivare för olika projekt och festivaler, innan hon etablerade Theatre in Motion (TIM) 2005. TIM är en ideell arbetsyta och tankesmedja för modern performancekonst i Kina. År 2006 initierade TIM the BeiLAB research community, för att förbättra forskarmiljön i den kinesiska huvudstaden, och förena en multidisciplinär grupp av forskare som fokuserar på kinesiska kultur-, social- och urbanförhållanden. Under våren 2008 kommer BeiLAB öppna det första konstnärliga forskningscentret i Kina.

Föreläsningen: Den kinesiska konstscenen

Allteftersom Kina slår de internationella listorna som den mest populära kulturdestinationen beger sig internationella konstnärer, forskare och curatorer till Kinas kulturella huvudstäder. Det ökar möjligheten till en enastående konstnärlig rörlighet mellan Kina och världen, som sniffar, producerar eller copy-pastar det ena efter det andra projektet med kinesiskt varumärke.

Men är Beijing och Shanghai verkligen tjugohundratalets Berlin och New York? Eller sätter den kinesiska regeringen scenen för dess kreativa potential genom att serva den internationella konstmarknadens hunger, medan de uppdaterar sin egen image.

Framförallt är Kinas konstlandskap ett work-in-progress. Kinesiska konstnärer brottas med deras egen identitet och lider brist på tid och rymd för ”trial and error” scenarier när marknaden och hypen pushar för omedelbara resultat. Föreställningar om “kinesiskhet” och “autenticitet” blir problematiska eftersom inga konstnärliga experiment inom det kinesiska konstsamhället kan isoleras från den internationella uppmärksamheten som både ger upphov till och finansierar dess existens.

Dessutom är nästan inga lokala konststrukturer eller nyttigheter på plats: Beijing ståtar med över 300 teatrar men ingen har en konstnärlig ledare och det saknas programplaner. Museer är fortfarande delvis skötta av pensionerade arméofficerare och det är först på sista tiden som de sakta börjar hinna i fatt. Kinabaserade gallerier är frodande företag, men som på vilken annan plats i världen fightar kommers och konstnärlig integritet en konstant kamp, och ännu mer så på en plats där expertis och tålamod fattas.

Å andra sidan erbjuder brist på sammanhang en intressant lekplats för experimenterande kring nya former av konstnärlig, curatorisk och organisatorisk praktik. Det ger möjlighet att tänka om och konfigurera om traditionella konststrukturer. Medan Kina återuppfinner varje föreställning om utveckling, finner vi oss själva i den fascinerade positionen att inte bara diskutera sättet som på vilket kinesiska konstnärer producerar innehåll så snabbt, utan också hur varor är skapta att anpassa den här processen.

I Kina, är det marknaden som producerar marginalerna i vilken den självständiga scenen verkar. Den kinesiska regeringen har förstått att den kreativa industrin inte bara skapar intäkter utan också verkar som en förnyande ideologi, i stil med Olympiaden. Den pågående utvecklingen av “konst med kinesiska kännetecken” och kontexten inom vilken detta tar plats får oss därför, från ett globalt perspektiv, att ifrågasätta konstscenens operationella metoder. Storslagna konstverk är producerade av exceptionella individer oavsett var de kommer ifrån, men kommer det vara Kina som förser oss med framtidens blueprints av lay-outen av det globala konstlandskapet?

Arrangemanget är ett samarbete med INPEX