ENDAGMEDINGRID

Open Call till projektet ”ENDAGMEDINGRID” – Ett förslag om samarbete av och med Ingrid Cogne.

ENDAGMEDINGRID är ett förslag till att bidra med alternativa sätt för konstnärer att samarbeta utan att ingå i ett kollektiv, samt att ge tid och möjlighet till att arbeta med, eller diskutera sin egen praktik/projekt med en annan konstnär. 

Ingrid Cogne är koreografisk konstnär med bas i Stockholm och gör konstnärliga förslag inom dansvärlden relaterade till de konstnärliga, politiska och sociala kontexter som hon befinner sig i. Ingrid är utbildad i Frankrike inom bildkonst, didaktik och motorik samt har skrivit en mastersuppsats i dansantropologi.

I sitt konstnärliga utövande har Ingrid Cogne ställt sig frågan om hur man som konstnär kan arbeta. Hur kan man skapa ett konstruktivt sammanhang? Hur vill man som konstnär egentligen arbeta? Vad behövs, hur kan man själv bidra? För att verka i ett konstnärligt ekonomiskt sammanhang i dag så är konstnärer ofta begränsade till två alternativ: Att arbeta med små format (ofta solo- stycken) eller att ansluta sig till ett konstnärligt kollektiv för att skapa fler möjligheter, och då kanske även kompromissa med det egna arbetet.  

I ENDAGMEDINGRID vill Ingrid dela med sig av sina färdigheter och sin kunskap inom konstnärlig praktik och diskurs. Konstnärer som arbetar med specifika projekt eller som är i förberedelseprocessen till att starta ett, får möjlighet att arbeta med  projektet med Ingrid på tu man hand eller i grupp.

ENDAGMEDINGRID erbjuds två specifika arbetsformat:

Alternativ 1: En och En. En dag i månaden, från och med september till december 2009, arbetar Ingrid i Welds studio med konstnärer som har ett personligt projekt och som vill arbeta med en annan person.

Detta innebär: En person tar med sig sitt material för feedback eller för att delta i en diskussion för att artikulera sina tankar kring materialet, eller för att testa idéer med någon annan. Ingrid i sin tur erbjuder sig att bli en verktygslåda och ett bollplank för konstnärens tankar och process.

Alternativ 2: Fem om dagen. Fem konstnärer arbetar tillsammans med Ingrid men med sina egna projekt. Idén är att dela på rummet, att utbyta metoder och tillvägagångssätt under processen och på så vis få möjlighet att diskutera det egna projektet/verket med andra konstnärer innan verket är färdigt. 

Kostnad: En till En 150 kr. Enskilt arbete med Ingrid i en och en halv timme.

5 om Dagen: 150 kr per dag och person. Dagen är uppdelad i två arbetspass, 10.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00, med lunchpaus emellan. Deltagarna arbetar med sina egna arbeten i en grupp tillsammans med Ingrid. 

Datum: 27 september, 11, 31 oktober, 8 november, 13 december.

För mer information och anmälan, mejla Ingrid Cogne på 11kolon77@gmail.com