Ex:changing,17+18 feb-07

Det internationella och gränsöverskridande konst/dansprojektet EX:CHANGING Memories of Movement som gästat Dramatiska Institutet i januari/februari kommer till Weld den 12-18 februari.
Den 17-18 februari, kl. 18:00, bjuds allmänheten in till att ta del av processen samt föra den vidare genom sin närvaro som aktiv publik. Projektet är initierat av koreografen Sara Gebran (Libanon/Venezuela/Danmark) som tillsammans med två dansare, Nasreen Aljanabi från Irak och Nejib Khalfallah från Tunisien, bjudit in lokala konstnärer från olika fält för att utbyta erfarenheter.

EX:CHANGING Memories of Movement är ett experiment med syfte att stimulera utbyte baserat på improvisation i skärningspunkten mellan olika konstformer och kulturella erfarenheter. Målet är att utveckla nya idéer och undersöka konstnärliga arbetsprocesser och metoder utan att skapa en slutgiltig mening eller produkt. Att dela arbetsmetoder och utveckla vinklar som möjliggör en öppen skapandeprocess mellan konstnärer och publik är centralt i projektet. Missförståndets kreativa potential, som uppkommer ur skillnader i kunskaper, erfarenheter, språk och konstnärliga praktiker, har använts som resurs i skapandet. När olika erfarenheter möts de mötande måste tänka i nya banor för att förstå varandra och utvecklar därigenom nya sätt att interagera. Det är genom de skillnaderna som världen förnyas.

Projektet stöds av Nordscen och Statens kulturråd och genomförs i samarbete med Dramatiska Institutet, Weld och Moderna Dansteatern. Projektet kommer att fortsätta på Moderna Dansteatern under hösten. Sedan kommer projektet att turnera i Skandinavien hösten 2007 och i Mellanöstern under 2008.

Plats: Weld, Norrtullsgatan 7
Lördag 17: e, kl.18:00 och framåt
Söndag 18: e, kl.18:00 och framåt
Fri entré