19 feb. Tova Gerge+Uri Turkenich/ Leo Correia de Verdier/ Talking&Props

Återigen den koreograferade dialogen Where Were We av- och med Tova Gerge och Uri Turkenich som hade premiär på Welds festival Talking & Props hösten 2016. Aftonen delas med Leo Correia de Verdier som framför en av sina symaskinskonserter. Dessutom återvänder konceptet “Talking & Props – en metod” som denna gång gästas av Livia Pravitz och Michele Masucci.

Tova Gerge & Uri Turkenich – Where Were We
Att tala handlar inte bara om orden. Talet är också handling. Med det menar vi inte bara gesterna, melodin och de meningsfulla pauserna i talet, utan också att det finns en performativ aspekt i att tala. Någonting blir till genom talet. När vi säger det vi menar, försjunker i nuet med vårt tal, kan det ge liv åt sådant vi inte visste existerade – ge ord till det outtalade, eller öppna djup i och emellan oss. Vi utforskar dessa djup. Vi talar om ögonblick som fångar oss. Vi handlar genom skönheten i att säga vad vi menar. Vi menar det!

Koreografi & performance: Tova Gerge & Uri Turkenich. Andra som varit inblandade i processen är Marika Troili och Sofie Anderson.
Samproducerat av Skogen. Residens hos c.off. och Weld. Med stöd från Konstnärsnämnden.

TOVA GERGE (SE)
Tova Gerge är performer, författare och projektledare, primärt aktiv inom teater- och dansfältet. Hennes konstnärliga intressen rör frågor om makt, kroppspolitik och subversiv intimitet. De senaste fem åren har hon arbetat med interdisciplinära föreställningar i Sverige och internationellt. Hon är bland annat medlem i scenkonstkollektivet Nyxxx (nyxxx.se), som undersöker olika aspekter av koreografi av/med röst och där publiken är aktivt medverkande.

URI TURKENICH (IL/DE)
är koreograf, skribent och konstnär. Han har en masterexamen i koreografi från DOCH i Stockholm, under ledning av Mårten Spångberg. Sedan dess har han arbetat som performer och samcuraterat konsthändelser och performance. Uri intresserar sig för begrepp såsom historia, förändring och begär. I samspråk med dessa gör han konst ensam och i samarbeten, samt uppmuntrar diskursutvecklingar.

 
———
 
Kl 17.00-17.45 Talking & Props – en metod
Du minns objektet. Det talar om att du någon gång har varit i kontakt med en annan människa. Det resonerar i ditt minne, affekterar och leder vidare. Vad gör objektet med dig? Ta med denna relation och berätta om den. Vad sker då närvaron uttalas av en annan?

Denna metod springer ur festivalen Talking & Props på Weld, hösten 2016. Då lyftes verk som i olika grad förhandlar med uttalets materialitet och materialens ord. Vad gör det med oss?
Metoden utförs nu liksom då i Welds foyer.

Inbjudna gäster:
Livia Pravitz och Michele Masucci
Koncept: Anna Koch och Frida Sandström

———
 
Kl 16.00 Konsert: Leo Correia de Verdier
Symaskinen har sedan den uppfanns i slutet på 1700-talet blivit ett av världens vanligaste instrument. Miljoner människor spelar dagligen på sina symaskiner, men, kanske på grund av instrumentets låga status, har få av dem tagit sitt musicerande till en professionell nivå och presenterat det för publik.

LEO CORREIA DE VERDIER (SE)
är en av världens främsta symaskinsmusiker, utbildad på bl.a. kungliga musikhögskolan. Med hjälp av modern teknik som datorer och sequencers har hon utvecklat symaskinsmusicerandet i nya riktningar och tagit den till en helt ny nivå.

Leo spelar på en Brother LS-2125, en traditionell elektrisk symaskin med ett ganska kraftfullt och slamrigt sound, som man oftast förknippar med större maskiner. Hennes musik är stram, med skiftande rytmiska mönster och en detaljrik ljudvärld.