26, 28 feb + 1 mars. Johan Forsman och Anders Paulin: Three White Soldiers

Three White Soldiers
The Material of the Immaterial
  

Three White Soldiers är ett arkiv av berättelser som Johan Forsman och Anders Paulin samlat på sig under ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida finansmarknadens fysiska och virtuella landskap.

Föreställningen utgår från high frequency trading, ett fenomen på börsmarknaden där datorer med hjälp av algoritmer utför transaktioner i så höga hastigheter att det utmanar våra begrepp om tid och rum. Från denna utgångspunkt har Johan och Anders studerat relationerna mellan materiella och immateriella värden, olika ”tidsrum” som befinner sig utom räckhåll för människans perceptionsförmåga, samt användandet av mönster och bilder för att förstå och synliggöra världar och skeenden bortom den mänskliga horisonten.

Three White Soldiers
är ett försök att varken fastna i kritik eller kapitulation gentemot den samtida finansmarknadens modeller och abstrakta hastigheter, utan snarare ett försöka att färdas längs dess mönster och lingvistiska figurer. En resa tillsammans med finansmarknadens fetischer, cowboys, algo-spoofers, astronauter och japanska rishandlare.

Dagarna på Weld är uppdelade i två delar – Labor och Display. Parallellt med kvällarnas föreställningar anordnas dagtid en slags informell studiecirkel där vi tittar på frågor och begrepp som utgör riktmärken för vårt fortsatta arbete. Vi tittar på ämnen som arkeologi och ”mining”; både i relation till grottmålningar, fysiska gruvor och mineralbrytningens historia, men också mer virtuella perspektiv som Data Mining och Bit Coin Mining.

 

Torsdag 26 Februari
19.00 Föreställning Three White Soldiers

20.30 Presentation av helgens program

Lördag 28 Februari

– How Did We Get Here?

13.00 – 18.00 Läsgrupp: EARTH/DATA MINING Media Archeology/Earth Inheritance

18.00 Soppa

19.00 Föreställning Three White Soldiers

20.30 Filmvisning Automated Futures av Ulysses Pascal

    
Söndag 1 Mars

– Where Do We Go From Here?

13.00 – 17.00 Läsgrupp: EARTH/DATA MINING A Sedimentation of Mind/Writing of Stones

17.00 Soppa

18.00 Föreställning Three White Soldiers

19.30 Presentation "The Interkosmos Revisited – Spacetravelling fueled by russian cosmology and the smell of deodorant". Rasmus Nielsen/Superflex

Three White Soldiers
Av och med Johan Forsman och Anders Paulin

Biljettpris: 100 kr (student 80 kr)
Biljetter: book.weld.se

—-

Automated Futures (Video)
Ulysses Pascal (US)

Automated Futures ställer Wall Streets fiberoptiska höghastighetskablar mot förfallet i det amerikanska industribältets städer och ekonomier.

Filmen dokumenterar en privatägd fiberoptisk kabel som är dragen mellan Chicago och New York, en höghastighetskabel som primärt används av hedgefonder och andra investmentbanker för algoritmbaserad HFT (High Frequence Trading). Den fiberoptiska kabeln går rakt igenom stålbältet och städer som La Porte, Elkhart, Toledo, Cleveland, Mesopotamia och Manahoy City, och blir ett exempel på övergången mellan finansvärldens intressen och en borttynande industriell ekonomi.

—-

Producerat av Skogen i samarbete med Weld.
Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting

JOHAN FORSMAN
är konstnärlig ledare för plattformen Skogen i Göteborg och sedan 15 år på olika sätt konstnärligt verksam inom scenkonstfältet. Arbetet har oftast rört sig kring ett kritiskt prövande av de olika relationer som scenkonst reproducerar, både internt under olika produktionsfaser men också gentemot publik och omvärld vid olika former av presentationer. Johan Forsman söker ofta strategier för att ompröva begrepp som projekt, produktion/presentation, produkt/display, publik och föreställning/event. Mycket av hans arbete har handlat om att på olika sätt, både i verk och kring Skogen bygga plattformar eller gränssnitt för människor att träffas och för att samla och dela kunskap och erfarenheter.

Johan Forsmans verk från de senaste åren inkluderar bland annat ZOO, Insulinom, Sjömanskyrkan inombords, Grodden, Skogen tar Weld till skogen – alla av dem tillsammans med Johan Rödström. Tillsammans med Anders Paulin arbetar Johan Forsman nu i ett på långsiktigt research-projekt om materiella/immateriella aspekter av vår samtida ekonomi, ett arbete som hittills resulterat i föreställningen Three White Soldiers.

ANDERS PAULIN
Anders Paulin har sedan 90-talet regisserat ett 30-tal produktioner på teatrar som Nationaltheatret i Oslo, Backateatern i Göteborg, Deutsches Schauspielhaus i Hamburg, Theater Basel och Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Ett återkommande tema de senaste åren är icke-mimetiska arbetsformer inom teater, med fokus på berättelse och performer som interface i ett undersökande av scenens potential som plattform för utbyte av erfarenhet snarare än representation.