4 feb: Talking & Props 2018 – Heldag

13.30-20.00: Ö (The Mutual Letter). Ljudinstallation / Meriç Algün (SE/TR)
14.00-15.00: TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE/ Hugo Hedberg (SE) & Karen Eide Bøen (NO)
15.00-16.00: Kaffe + tal
16.00-17.00: Sounding lines / Elise Nuding (GB/SE)
17.00-18.00: Soppa + (ut)tal
18.00-19.00: Now that we know / Matthias Sperling (GB)
19.00-19.30: Samtal Matthias Sperling

TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE
Hugo Hedberg (SE) & Karen Eide Bøen (NO)

I TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE etablerar två utövare ett system av verbaliserade rörelser. Stycket rör sig från att verbalisera sig själv och den andre, från beskrivning till instruktion, från lyssnande till motstånd för att bli en delad dans, en dans av ord. Stycket insisterar på spelreglerna, även om dessa förändras och maktbalansen mellan språk och rörelse förskjuts. Hugo Hedberg och Karen Eide Bøen ser arbetet som en konkret undersökning av det filosofiska problemen kring kommando, kommunikation, perception och förhållandet mellan kropp och tanke. Föreställningen hade premiär i Mars 2017 på Konsthögskolan i Oslo.

Karen Eide Bøen är koreograf och dansare verksam i Bergen/Oslo. Hennes arbete kretsar ofta kring relationen mellan ljud och rörelse, perception, språk och makt. Bøen är utbildad vid Laban Centre i London och Konsthögskolan i Oslo.

Hugo Hedberg är konstnär och dansare verksam i Stockholm och Oslo. Hans arbete är ofta interdisciplinärt och utforskar förhållandet mellan affekt, identitet, humor och semantik. Hedberg är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo.

————-

Sounding lines

Elise Nuding (GB/SE)

Sounding lines ger uppmärksamhet till komplexa skiftningar och en konstant omformulering av kroppar i arbete med/i/mellan mänskliga kroppar, icke-mänskliga kroppar och språkkroppar och härrör från de affektiva-associativa kvalitéerna hos två partikulära materiella ting, genom de så kallade ”sounding lines” som ger projektet sitt namn. Föreställningen skapar en situation där en specifik förveckling av kroppar läggs fram

Elise Nuding är ursprungligen från Storbritannien och började arbeta professionellt 2010 och har en MA från London Contemporary Dance School och BA i arkeologi från Brown University. Elise arbetar som dansare, koreograf, författare,  lärare och konstnär. Förutom att utföra och skapa dans både individuellt och gemensamt skriver hon reflekterande och kritiskt både om sin egen praktik och om den bredare konstellationen av danspraxis hon möter. Elise har publicerats i en rad akademiska tidskrifter och oberoende/konstnärsledda publikationer.

Researcharbetet till Sounding lines har gjorts med stöd av Weld och c.off

————-

Now that we know

Matthias Sperling (GB)

Vad kommer att förändras om och när vetenskapen upptäcker på vilket sätt våra tankar emanerar ur våra kroppar?

Koreografen och dansaren Matthias Sperling fortsätter i solot Now that we know sin undersökning av förhållandet mellan sinne och kropp i en performance lecture som utforskar en hypotetisk framtid där detta klargörs. Hur kommer dans och koreografi att utvecklas med denna nya förståelse av kroppen? Och hur kommer vårt samhälle att förändras? Detta science fiction-arbete bygger på nya upptäckter och använder ett koreografiskt perspektiv för att fritt föreställa sig trovärdiga, absurda, spännande eller oroande scenarier.

Efter föreställningen sker ett samtal med Matthias Sperling, Sybrig Dokter, Frédéric Gies och publiken

Matthias Sperling är koreograf och konstnär verksam i London.  Bland hans verk märks arbeten för teater, galleri och museum, videoverk och diverse konstnärliga utbyten på offentliga platser eller på nätet. Hans verk har bland annat presenterats på Tate Modern, Tate Britain, South Bank Centre, Royal Opera House, Dance Umbrella, Nottdance och Spring Dans (NL). Han är en återkommande samarbetspartner till Siobhan Davies, med vilken han har skapat och presenterat verk på gallerier inklusive Barbican, ICA, Whitechapel, Hayward, Tramway och Turner Contemporary. Född i Toronto 1974, studerade vid Canadian Contemporary Dance Theatre (1984-1993) och fortsatte därefter med studier i filosofi vid universitetet i Kanada innan han kom till Storbritannien för att slutföra sina dansstudier vid Transitions Dance Company at Laban (1997-1998) Han dansade med brittiska kompanier, bland andra Wayne McGregor’s Random Dance (2001-2006) och Matthew Bourne’s Adventures In Motion Pictures (1999-2000) innan han valde att ägna sig åt sitt eget koreografiska arbete. Han var en associerad konstnär vid Dance4 under perioden 2007-2015 och vann 2008 Bonnie Bird New Choreography Award.

Skapad och framförd av Matthias Sperling | Ljus och scenbild: Jackie Shemesh | Ljuddesign: Joel Cahen | Övrig ljudbearbetning: Mike Harwood | Vetenskaplig rådgivning: Guido Orgs and Nikolas Rose | Konstnärlig mentor: Siobhan Davies | Producent: Iris Chan


Now that we know hade premiär 29 September 2016 på Sadler’s Wells Lilian Baylis Studio (London). Med stöd av Arts Council England, Sadler’s Wells, Dance4 och Siobhan Davies Dance.

——————————————-

Program curaterat av Frida Sandström

Ljudinstallation

Ö (The Mutual Letter)

Meriç Algün

I verket ”Ö (Den gemensamma bokstaven)”, använder sig konstnären Meriç Algün av svenskans och turkiskans 1270 gemensamma ord. Genom att undersöka hur våra ord och vår förmåga att uttrycka oss själva påverkar våra liv, påvisar Algün spänningen mellan samstämmighet och nonsens i den vardagskommunikation som vi ofta tar för givet. I en ljudinstallation ackompanjerad med en ordlista över de ljudande orden, påminner ”Ö (Den gemensamma bokstaven)” oss om det utomkroppsliga men väl ut-talade materialet som springer ur delade minnen, lingvistiska koder och de multipla vis på vilket närvaro förflyttas och återfinns mellan våra läppar.

Meriç Algün f. 1983 i Istanbul, Turkiet, är baserad i Stockholm. Hennes arbeten fokuserar på frågor som berör identitet, språkbarriärer genom att påvisa relationer mellan komplexa strukturer. Hennes verk har senast visats vid Finding the Edge på Galerie Nordenhake 2017, All the World's Futures vid Venedigbiennalen 2015 och Becoming European vid Moderna Museet 2014.

————-

(ut)tal

Natalia Rebelo, Annabell Chin och Iris Smeds

Tre individer bjudits att tala ut, med ord som formuleras genom den position som de väljer. Det ljudande materialet rör sig i en riktning som lyssnaren är välkommen att ansluta till. Ut-talet bereder ett tillfälligt rum för agens genom engagemang.

—————————————-

Talking & Props 2018

Medverkande: Mariana Suikkanen Gomes, Hugo Hedberg & Karen Eide Bøen, Elise Nuding, Matthias Sperling, Cecilie Ullerup Schmidt & Andreas Liebmann m. fl.

Den tredje upplagan av Talking & Props samlar fem sceniska verk som alla på olika sätt behandlar språk  i relation till en specifik rörelsepraktik, som material och ljud eller som sjungen eller talad berättelse. Här tänjs narrativen och poesin i det vardagliga och dokumentära men också som förskjutning där det fiktiva blir verkligt och det som skulle kunna upplevas som sanning blir teater. Ett språk som uppstår i sin ensamhet, i dialog, eller i det offentliga.

I årets upplaga ryms arbeten som påbörjades redan genom förra upplagan av Talking & Props och konstnärer som haft en längre relation till Weld men också helt nya bekantskaper. 

Cecilie Ullerup Schmidt
 och Andreas Liebmanns på vers sjungna verk ExodusMariana Suikkanen Gomes sinnliga arbete The Tender Protest SeriesMatthias Sperling återkommer med solot Now that we know, efter att ha arbetat med Weld Company i höstas.  Elise Nudings pågående researcharbete i ett distinkt visningsformat genom solot Sounding lines som visas för första gången på Weld tillsammans med Hugo Hedbergs och Karen Eide Bøens duett TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE.

Under Talking & Props presenteras också ljud- och videoverk, samt en samling (ut)tal curaterade av Frida Sandström. Ljudinstallationen Ö (The Mutual Letter) av Meric Algün samt inbjudna talare – Natalia Rebelo, Annabell Chin och Iris Smeds den 4 februari och i samband med EXODUS den 8 februari, videoverket Kujalleq av Camilla Aviaja Olsen & Cecilie Ullerup Schmidt. Dessa verk knyter på olika vis an till de huvudfrågor som Talking & Props ställer, det vill säga vad ett uttalande skapar för kropp och vad för ord ett fysiskt material frammanar. Talking & Props är ett bejakande av verbala, sceniska uttryck och är en pendang till det koreografiska arbete som Weld Company arbetar med genom ”No talking & No props”.

Alla händelser är på engelska

————

Program

Torsdag 25/1
19.00:
TENDER PROTEST SERIES: The Weld Cycle / Mariana Suikkanen Gomes (SE)

Fredag 26/1
19.00:
TENDER PROTEST SERIES: The Weld Cycle / Mariana Suikkanen Gomes (SE)

Söndag 28/1
17.00:
TENDER PROTEST SERIES: The Weld Cycle / Mariana Suikkanen Gomes (SE)

Söndag 4/2
13.30-20.00: Ö (The Mutual Letter). Ljudinstallation / Meriç Algün (SE/TR)
14.00-15.00:
TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE / Hugo Hedberg (SE) & Karen Eide Bøen (NO)
15.00-16.00:
Kaffe + tal
16.00-17.00:
Sounding lines / Elise Nuding (GB/SE)
17.00-18.00:
Soppa + tal
18.00-19.00:
Now that we know / Matthias Sperling (GB)
19.00-19.30:
Samtal Matthias Sperling,  Sybrig Dokter, Frédéric Gies och publiken
Torsdag 8/2
19.00:
EXODUS / Cecilie Ullerup Schmidt (DK) & Andreas Liebmann (CH)

Under hela kvällen visas också videoverket Kujalleq av Camilla Aviaja Olsen (DK) & Cecilie Ullerup Schmidt (DK)