festival:display 2013. 11-16 juni

festival:display är en koreografifestival som curateras av Koreografiska Konstitutet/Marie Fahlin och Rebecca Chentinell. Festivalen presenterar koreografiska verk som utmanar och undersöker nya format att producera, presentera och se på dans och koreografi bortom det traditionella scenformate

festival:display 2013 har samlat 34 koreografer och konstnärer med helt olika metoder, uttryck, estetik och inriktning: Malin Arnell, Ebba Bohlin, Julia Bondesson, Cristina Caprioli, Rebecca Chentinell, Sybrig Dokter, Marcus Doverud, Lisa Drake/Cullbergbaletten, Adèle Essle Zeiss, Marie Fahlin, Christina Henrysson, Linda Hofvander, Sebastian Lingserius, Sandra Lolax, Ulrika Lublin, Olof Persson, Emma Ribbing, Anna Ridderstad, Teres Selberg, Malin Stattin, SU-EN, Lisa Torell, Thomas Zamolo/Cullbergbaletten och Cicilia Östholm af Dalmatinerhjärta.

Alla medverkande verk presenteras i formatet av en integrerad grupputställning och föreställning och pågår parallellt och överlappande, de påverkar, samverkar, formar och omformar varandra. Tillsammans ingår de i verket festival:display 2013, en metakoreografi i rum, tid och rörelse.

festival:display 2013 är en komplex sammansättning av både programmerade, pågående och spontana inslag. Festivalen presenteras i tre olika versioner som visas olika dagar och tider.

Den 14:e juni har vi bjudit in Lundahl & Seitl och Sigrid Sandström till ett samtal om verken, temat och festivalen. Samtalet sker i utställnings/föreställningsrummet mellan kl. 20.00 och 21.00.

Ladda hela festivalprogrammet här 

Se mer information om medverkande och festivalens utformning på www.festivaldisplay.com

Välkommen till festival:display 2013!

Koreografiska Konstitutet

Koreografiska Konstitutet är en plattform som föreslår och producerar konstnärliga utvecklingsprojekt för koreografer.

Koreografiska Konstitutet rör sig mellan och kompletterar befintliga strukturer inom koreografiområdet. Vi arbetar långsiktigt för konstnärlig utveckling och utökade konstnärliga möjligheter inom och för koreografi som konstområde.

Organisationen är flexibel och lyhörd för de konstnärliga behov och intressen som finns både inom fältet och inom verksamheten. Koreografiska Konstitutets skiftande roll och position gör att vi inte är låsta till ett specifikt sätt att producera, skapa, kommunicera eller mötas.

Kommande projekt inom Koreografiska Konstitutet är bl. a. Koreografisk Journal, december 2013.

Sedan 2011 har Koreografiska Konstitutet en “hub” på Weld, en plats att kontinuerligt arbeta på, återkomma till och utveckla sina idéer hos.

festival:display 2013 stöds av Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Konstnärsnämnden och genomförs i samarbete med Weld och Danscentrum Stockholm