Fem solon, 27 sept-1 okt

Premiär
5 solon – Goldberg, Lolax, Nyberg, Pettersson och Doverud

Under fyra kvällar och en maratondag visar Weld ett antal solon som utvecklats i vårt residens. Pontus Pettersson låter omformatera sin kropp genom solot OF(F)WHITE. Rosalind Goldberg, Sandra Lolax och Stina Nyberg undersöker begreppet Fake somatic practice och Marcus Doverud visar åter ett solo som hade premiär i somras.

27+28 sept kl 19.00
Goldberg, Lolax, Nyberg

29+30 sept kl 19.00
Pontus Petterson

1 oktober kl 14-19
Goldberg, Lolax, Nyberg,Petterson, Doverud 

 

—————————————————————————————

27+28 september kl. 19.00 – Premiär, Goldberg, Lolax, Nyberg


Under begreppet Fake somatic practice har Rosalind Golberg, Sandra Lolax och Stina Nyberg skapat var sitt solo på Weld. Genom att knyta samman personliga erfarenheter av kroppspraktiker med ett analytiskt grepp på fenomenet vill de omkullkasta sanningar om kroppen för att föreslå andra fysiska system och vokabulär. Begreppet fake står här för ett respektlöst sätt att närma sig sanningen och en ingång till att arbeta med kroppens begränsningar som möjligheter. Kvällens solon innebär tre olika inlägg i samma debatt.
 
An image in flux av Rosalind Goldberg
Detta soloarbete är fokuserat på bilders effekt och inverkan. Rosalind har fysiskt tagit sig an fotbollsspelares muskelspänningar i spel och utformat en praktik där hon transformerar sig från spänning till spänning. Det är ett utforskande av karakteristiska kroppsbeteenden i en matchsituation och en match i sig, att genom praktiken vidga bildens begrepp.
 
And I'm ready for action av Sandra Lolax
Inspirerad av och irriterad på retorik och budskap inom existerande somatiska praktiker har Sandra Lolax skapat ett solo där god kroppshållning får en ny agenda. Genom att tilldela kroppen nya beståndsdelar med modifierade ambitioner skapas somatisk magi, som denna gång inte bara är en förberedelse inför det som räknas.
 
Loudspeaking av Stina Nyberg
Med konstruktionen av en egen kroppspraktik, Emotional anatomy, har Stina Nyberg format ett system för att materialisera känslor – och ritat en ny anatomisk karta. Med stöd i denna nya kropp låter hon känslorna göra sin röst hörd för publiken. I denna somatiska konsert är artisten kroppen i sig, och dess instrument är känslan.
 
Rosalind Goldberg, Sandra Lolax och Stina Nyberg har arbetat tillsammans i Berlin och Stockholm sedan 2007. Fake somatic practice är den sista delen av deras projekt Weapons of mass production som inleddes sommaren 2010. Projektet handlar om att samla och praktisera olika metoder för att skapa koreografi. Deras samarbete bygger på ett delat intresse av rörelsebaserad koreografi och dess förutsättningar: olika samarbetssätt, produktionsformer och presentationsformat. Senast de besökte Weld var med duetterna A section of falling och A white rhythm section i september 2009.

————————————————————————————————


29+30 september kl. 19.00 – Premiär – OF(F)WHITE, Pontus Pettersson


Efter smygpremiären av OF(F) WHITE i somras är det nu dags för en riktig Stockholms premiär.
Pontus Petterssons solo navigerar genom oordningens och impulsens logik.  I ett landskap av vita objekt – loppisfynd och engångsartiklar suddas värden och gränser ut. Spår av rörelser, objekt och kroppar transformeras och omformas, blir synliga försvinner igen.

"I ett helt vitt rum är man vilse, det enda man har är sin egen kropp, otillräcklig för att förstå tid eller rum."

Pontus Pettersson är dansare och koreograf, utbildad på Skolen for Moderne Dans i Köpenhamn. Han har tidigare arbetat med internationella koreografer som Ohad Naharin och Deborah Hay. Hans solo, ”For Your Eyes Only” visades i somras på Differ & Repeat i London som också är en del av projektet Squatting som Pontus gjorde första gången på Apart Art gallery i Tel Aviv. Utöver sina egna solon har Pontus koreograferat solon till kollegor, alla under det gemensamma namnet MOPA.

————————————————————————————————-

Lördag 1 oktober kl. 14.00 -19.00, Solomaraton


Under en maratondag visas alla solon tillsammans med två solon av Marcus Doverud, vilka hade premiär på Weld i juni detta år.

An image in flux av Rosalind Goldberg, And I'm ready for action av Sandra Lolax,  Loudspeaking av Stina Nyberg, OF(F) WHITE av Pontus Pettersson, Because I Created It Like That/ Faster Unstoppable The Fighter
 av Marcus Doverud.

Because I Created It Like That/ Faster Unstoppable The Fighter
 av Marcus Doverud.

Marcus Doverud arbetar inom teater, dans och performance. Han rör sig mellan olika skeenden och arbetar med kroppsliga, rumsliga och ljudliga yttranden och deras inbördes förhållande. Samvaro är en viktig del av Marcus arbete, dialog som rör sig mot en differentierad politisering av det estetiska.“Det finns inget tvivel om Doveruds önskan att påverka sin publik till en gemensam tanke, heller inte om all kunskap han besitter om medel för att skapa denna gemensamma yta. Bäst blir det när det esoteriska, det lika säreget gripande som obekväma, skapar en märklig energi mellan publiken och den ensamme aktören. Snarare än efter-tanke så är resultatet en för-tanke; etablerandet av ett rum i vilket ett rörelsemönster kan bereda väg för många olika tankemönster.”  Axel Andersson, Tidningen Kulturen

 

————————————————————————————————–

Biljetter  

pris: 100 kr per kväll (80 kr studerande)

bokas på: info@weld.se

Hämtas 10 minuter innan föreställningens början, vi tar ej kort.

 

 

 

Weld, Norrtullsgatan 7, t-bana Odenplan, 08/309450