Föreläsning Josefine Wikström + Bokrelease Fredrika Spindler 27 mars

Globalt kapital, efter-medial konst del 1
From Labour in General to Performance in General
– föreläsning av Josefine Wikström

Med Josefine Wikströms föreläsning inleder Weld samtalsserien Globalt kapital, efter-medial konst. Samtalsserien, som organiseras av Josefine Wikström på uppdrag av Weld, undersöker relationen mellan samtida konstformer, framförallt installations- och performancekonst, och kapitalismens utveckling mot en alltmer avreglerad marknad.

Med begreppet ’samtida konst’ inbegrips att gränserna mellan de traditionella konstformerna – framförallt måleri och skulptur – är, om inte helt utsuddade, åtminstone är att betrakta som oväsentliga. Samtida konst har för den sakens skull inte gjort sig av med genrer eller medier utan bygger istället på en rad så kallade ’efter-mediala’ eller ’mittemellan’ konstformer så som installation och performance.

Dessa ’mittemellan’ konstformer måste förstås i förhållande till framväxten av ett alltmer allmänt konstbegrepp runt 1960-talet och en internationell kapitalistiskt marknad som inte känner av några nationella gränser.

Hur reflekterade konstformer så som performance, installation och dans på deras status som varor innehållandes kapitalistiskt arbete när de växte fram? I vilken utsträckning fortsätter konstnärer att reflektera över denna problematik idag?

Samtalsserien Globalt kapital, efter-medial konst försöker å ena sidan att analysera framväxten av dessa traditionellt experimentella konstformer och å andra sidan ifrågasätta deras status och politiska potential idag inom ramverket av global kapitalism.

Josefine Wikström doktorerar i filosofi vid Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University. I sin avhandling, handledd av professor Peter Osborne, undersöker hon performancekonstens roll inom det bredare begreppet samtida konst och i förhållande till olika begrepp av arbete i Marx och i post-Marxistiska tänkare. Josefine Wikström har gästundervisat på Central Saint Martins, Kingston University och Konstfack. Hon arbetar även som konstkritiker och skribent och har skrivit för bland annat Afterall Journal, Philosophy and Photography, Performance Research Journal och Paletten.

20.00
Bokrelease Fredrika Spindler – ”Deleuze – tänkande och blivande” (Glänta)
Samtal Fredrika Spindler och Sven-Olov Wallenstein

Kvällen forsätter med mingel och ett samtal mellan Sven-Olov Wallenstein och Fredrika Spindler om hennes nya bok ”Deleuze – tänkande och blivande”.

Genom Gilles Deleuzes mångfacetterade verk löper frågan om vad det innebär att definiera såväl tänkandet som världen utifrån blivandet. Samma perspektiv präglar också denna boks fyra tematiska delar: tänkande, kropp, subjektivitet och blivande. ”Deleuze – tänkande och blivande” är den sista i en serie av tre fristående filosofiska monografier, där de andra två är ”Spinoza – multitud, affekt, kraft” (2009) och ”Nietzsche – kropp, konst, kunskap” (2010).

Fredrika Spindler är filosof, verksam vid Södertörns högskola.

Bokreleasen arrangeras av Weld i samarbete med Glänta