forskning +Typhography Now 29+30/1

Premiär: "forskning" av Ingrid Cogne (FR) och Julien Ochala (FR) "Typography Now" av Andreas Karperyd (SE)och Staffan Eek (SE).

Andreas Karperyd (SE) och Staffan Eek (SE). Andreas Karperyd har arbetat som grafiker sen 1987, både med skivomslag och med grafisk form för olika företag. Han är en av grundarna och grafisk formgivare av tidskriften MERGE och har även gjort musik. Staffan Eek är koreograf och dansare och har arbetat med flertalet svenska koreografer, senast med Christina Caprioli och internationellt med bl.a. Ina Christel Johannessen/zero visibility samt med Christine de Smedt och Les Ballets C. de la B. Som koreograf har han gjort ett antal verk som visats både nationellt och internationellt. Under våren och hösten 2008 har Andreas Karperyd och Staffan Eek haft residens på Weld och arbetat med projektet "Typography Now"

Typography Now
The Typographic Dance Project
"Dansa Helvetica, wtf ?"
Vad döljer sig i ett typsnitt? Vilka känslor och kvalitéer förmedlar de olika typsnitten vi utsätts för och använder dagligen? Hur medveten är du om vilket typsnitt du ser på, och vad kan man göra med ett typsnitt?

Typography Now är en undersökning i hur typografiska utryck och arbetsmetoder kan användas på rörelse, 
och hur rörelse kan skapa typografi. Vi sätter upp försök, skapar regelverk och prövar dem. Eftersom vi jobbar undersökande så får varje delmoment leva under sina egna premisser och vi försöker hitta metoder som är så rena transformationer som möjligt. 

Arbetet med typography now har bland annat resulterat i att vi har koreograferat fram ett typsnitt GENIUS
som går att ladda ner efter premieren."

Andreas Karperyd, nov 2008

Läs mer om projektet på www.karperyd.com/blog

 

forskning av Ingrid Cogne (FR) och Julien Ochala (FR).
Ingrid Cogne, koreografisk konstnär med bas i Stockholm, gör konstnärliga förslag inom dansvärlden relaterade till de konstnärliga, politiska och sociala kontexter som hon befinner sig i. Intresserad av processen ifrågasätter och problematiserar hon dess relation till publiken. I sin konstnärliga process studerar Ingrid ”konceptet” av möte i olika aspekter. Mötet mellan världar av dans, visuell konst och vetenskaplig forskning; Mötet mellan en åskådare och ett konstverk; Mötet mellan konceptet av improvisation och kompostition; Mötet mellan koncepten av dans, koreografi och rörelse. Julien Ochala är för närvarande forskare i Neurofysiolog vid Uppsala Universitets sjukhus. Hans huvudintresse är att förstå mekanismerna som är orsaken till skörhet/immobilitet hos personer som lider av Myopathi (muskelsjukdomar) . Han har nyligen erhållit en PhD i Fysiologi (University of Bourgogne – Frankrike). Det nuvarande projektet ”forskning” är hans första framträdande som performer och är nära relaterat till hans huvudämne.

“forskning”
“forskning” eftersträvar att ge en inblick i användandet av termen forskning för att beskriva en aktivitet. 
“forskning” är vittnesbörden av mötet mellan två discipliner, genom mötet mellan två individer som rör sig i olika världar. Mötet mellan Julien Ochalas arbete, forskare i Neurofysiologi som studerar immobilitet, Ingrid Cognes arbete som koreografisk konstnär, vilket ifrågasätter skrivandet av rörelse. I detta förslag arbetar Ochala och Cogne med förskjutningen av innehållet i deras respektive forskning. Ingrid ifrågasätter även innehållet, tanken kring kombinationen, koreografin av data och beståndsdelar. Den föreslagna konstruktionen riktar sig mot ögats skiftningar, blickarna. Denna tanke åsyftar till nytänkande av positionerna samt positioneringen. Med placeringen av Ochala i en konstnärlig kontext, avser Cogne att visa sin syn på mötet mellan Dans, Rörelse, och Koreografi.

Verken har arbetats fram i Welds residens.

Produktion: Weld

Weld, Nortullsgatan 7, t-bana Odenplan info@weld.se