12, 13, 14 juni: It is happening (between you and me) / Sybrig Dokter

 It is happening (between you and me) uppstod ur ett intresse kring empati, moral och dess manifesterande kroppslighet. Kroppar som är genomsyrade av andras närvaro, iakttagna kroppshållningar och gester som omsluts av medvetna och omedvetna observationer. Spegelneuroner spelar en roll i igenkännande av den andre och möjligheten till en trådlös förbindelse med andra, att känna vad de känner. Eller är det att känna vad jag skulle uppleva i en liknande situation? 

It is happening (between you and me) är en föreställning där kroppen ger upphov till ett yttrande av en fragmenterad text och i sin tur ger den uttalade texten upphov till en specifik kropp. Rummet formas av ljud och projiceringar av den ungerske konstnären Kristóf Szabó.

Koncept och text: Sybrig Dokter
Projicering och ljud: Kristóf Szabó
Foto: Nadja Voorham.

Skapad under residens på  AQB Budapest (med stöd av ProProgressione, Budapest), Açık Stüdyo, Izmir, Weld, Stockholm och Internationella Dans Programmet av Konstnärsnämnden.

Med stöd av Konstnärsnämnden.

Sybrig Dokter (SE)
arbetar som koreograf och performer i fältet av nutida dans, bildkonst och teater. Sybrig är utbildad vid Codarts, Rotterdam. Efter att ha flyttat til Stockholm 1995 initierade hon internationella projekt i östeuropeiska länder och grundade Lava-Dansproduktion tillsammans med Benno Voorham 1997. Sybrig har samarbetat och arbetat med bland andra Peter Stamer, Aitana Cordero Vico, Anna Koch, Anna Ådahl, Litó Walkey och Matthias Sperling. Sybrig är medlem i Weld Company sedan år 2013.
sybrigdokter.com

Kristóf Szabó (HU)
föddes 1988 i Győr, Ungern. Han är bild- och videokonstnär. Han har examen från University of Fine Arts, i såväl grafisk design (2012) och konstlärare (2013). Han erhöll ett Erasmus stipendie 2011 för att studera i Dresden (Hochschule für Bildende Künste Dresden). Han är en grundare av MovIng och ColLab och permanent medlem i Ziggurat Project vilka alla experimenterar med olika samkonstnärliga samarbeten. Han har deltagit i ett flertal solo- och grupputställningar i och utanför Ungern. På senare tid har han experimenterat med relationen mellan måleri och video.
kristoflab.com