5 juni. INSISTER SPACE. At Issue: Performing

Issue: an important topic or problem for debate or discussion
Issue: personal problems or difficulties
Issue: the action of supplying or distributing an item
Issue: a result or outcome of something
Issue: the action of flowing or coming out
Issue: to formally send out or make known
Issue: under discussion; in dispute
Issue: to make an issue of: treat too seriously or as a problem
Issue: take issue with: disagree with; challenge

AT ISSUE: PERFORMING är ett rum och tillfället att göra något publikt. Denna kväll består av sju verk som samlas utan en specifik fråga, föreslaget förhållande till varandra eller förvalt tema eller ämne utifrån smak. Detta är ett rum och tillfälle för medlemmar av INSISTER SPACE att publicera verk bredvid varandra, med en nyfikenhet för hur performing kan vara ett problematiserande, utströmmande och utfärdande i sig.

————————————————————————————

PROGRAM
– Alla tider är ungefärliga –

16.30 I have seen your face on better days
Hannah Krebs

17.00 Blue boots
Oda Brekke

17.30 hole
Anna Ertl
Framförd av Molly Engblom och Anna Ertl

Paus

18.30 I OBJECT!
Gry Tingskog
Framförd av Emma Strandsäter, Tuuli Vahtola, Oda Brekke och Gry Tingskog

19.30 thanks to
Molly Engblom

Paus

20.30 Meaning – Nothingness
Caitlin Dear

21.00 THE LIFE OF HARMONY
Tiia Kasurinen

————————————————————————————

— Om INSISTER SPACE —

INSISTER SPACE är en ideell förening, plattform och ett sammanhang för konstnärer som arbetar med dans och koreografi som identifierar sig som trans-kvinnor, trans-men, icke-binära och cis-kvinnor. INSISTER SPACE är ett koreografiskt initiativ som vänder sig till organisering med kunskap och verktyg från koreografi. Det är en gräsrotsrörelse som insisterar specifikt på de strukturer för den prekära situation frilansare befinner sig i, genom att byta ut informella strukturer mot formella och artikulerade strukturer. Målet är att motarbeta konkurrens, isolation och utanförskap mellan konstnärer, ansvarsområden och praktiker.

INSISTER SPACE är en ambition för att skapa en alternativ infrastruktur, ett system att arbeta genom och med, där medlemmar enas att aktivt arbeta för att kollegialt stötta, dela och sprida kunskap och information. Målgruppen är framtagen från en tydlig utgångspunkt där majoriteten av arbetskraften inom fältet identifieras som kvinnor men där eliten är manlig, med en högre kvotering av makt, resurser och plats.

insisterspace.se
facebook.com/insisterspace
instagram.com/insisterspace