Föredrag av Bojana Kunst 7 dec + workshop 4-6 dec

Working out contemporaneity – performing, writing and working together

7 dec kl. 19.00 

Föredrag av performancevetaren Bojana Kunst om samtida dans, skriftliga gemenskaper och scenkonstorganisationen Maska. Kunst vill visa samband mellan olika sätt att framställa kroppen och politiska, ekonomiska samt kulturella förhållanden. Hon kommer särskilt att tala om relationen mellan koreografisk metod och former för produktion i dagens efterindustriella värld, där hon ser konstnärlig praktik som en del av en bredare social praktik. Kunst kommer även att ta upp Maska och Maska Journal for Performing Arts där hon är verksam. Maska och Maska Journal for Performing Arts är involverade i samtida konst och teori, forskning, experimentella performancepraktiker, interdisciplinär konst och kritisk teori. www.maska.si.

Föredraget är curerat av koreografen Malin Elgán och frilansskribenten Josefine Wikström, som under 2009-2010 bjuder in en rad internationella gäster till Weld för att belysa publikationers möjlighet att vidga den estetiska diskursen kring koreografi. Vid varje föredragstillfälle presenteras en ny samling texter.

Medarbetare är Tove Salmgren och Sara Ludvigsson. Föredraget produceras av Weld i samarbete med Inpex, Internationella dansprogrammet på Konstnärsnämnden, MyChoreography på Danshögskolan och Re Act.  

Bildtext: Olga Egorova (Tsaplia), Nikolay Oleynikov, Dmitry Vilensky. Builders, videoinstallation, 2005 

Bojana Kunst ger även en workshop! (se info nedan)

Fil. dr Bojana Kunst är filosof, dramaturg och performancevetare. Hon arbetar för närvarande som forskare vid Institutionen för sociologi vid Ljubljana universitet och är biträdande professor vid Primorska universitet, där hon håller en kurs i filosofi om kroppen och scenkonst inom ramen för programmet Filosofi för visuell kultur. Bojana Kunst är medlem i redaktionerna för Maska Journal for Performing Arts, Amfiteater och Performance Research. Hennes artiklar har publicerats i ett flertal tidskrifter och publikationer och hon har undervisat och föreläst runtom i Europa. Hon har skrivit tre böcker, bland dem Impossible Body (Ljubljana 1999) och Dangerous Connections: Body, Philosophy and Relation to the Artificial (Ljubljana, 2004). Hon arbetar också som dramaturg samt leder det internationella Seminariet för samtida scenkonst i Ljubljana.

Abstract

"Having developed through the 20th century in connection with the principles of Fordism, the development of contemporary dance over the last two decades has reflected the deep changes brought about by post-Fordistic ways of labour (cognitive and affective virtuosity, multilayered temporality, proximity, collaboration processes, etc.). In this sense, potentiality of choreographic practices should not be understood only as aesthetic practices, but also as wider social practices of distributing bodies in time and space. Contemporaneity of these kinds of practices no longer spring from in the speed and autonomy of the industrial movement.  What unfolds before us is cognitive and sensorial potentiality of movement. This shift in the practice of producing the body therefore goes from the autonomy of movement to the affective proximity of embodiment, which is also at the core of the political, economic and cultural distribution of bodies in contemporary society and its political and economic relations."

Bojana Kunst

——————

INBJUDAN TILL WORKSHOP 4 – 6 DECEMBER 2009

Workshopen hålls i samband med att Bojana Kunst besöker Stockholm för att delta i en föredragsserie på Weld om publikationers relation till konstnärlig produktion.

Workshopen är fristående från föredraget och är formulerad utifrån Kunsts arbetsområde. Välkomna att delta är såväl teoretiker, koreografer och dansare som konstnärer av andra slag.

Fredag 4 december 13.00-18.00

Lördag 5 december 10.00-15.00

Söndag 6 december 10.00-15.00

OBS! Plats: Konstnärsnämnden

 

Anmälan till info@weld.se 
Uppge namn och kort vem du är. Språket är engelska och antal platser är begränsade. Ingen avgift. 

 

4 – 6 december
How are ”many” on the move?
– om förskroppsliganden och samarbeten
Workshop med Bojana Kunst (Maska, Ljubljana)

"Desillusionerna är många angående 1900-talets politiska rörelser och konstnärliga grupperingar. Men samtidigt finns det, i dagens kulturella och politiska klimat, ett stort behov av att ompröva idén om mångfald, som en särskild kraft för förändring. Under workshopen kommer vi att närma oss det här behovet från kroppens perspektiv och förkroppsligande processer, vilka är nära förknippade med hur vi reflekterar och tänker kring samarbete och rörelse i grupp. Med exempel ur performance- och scenkonstens historia (främst fr. 1900-talet andra hälft) kommer vi att analysera och diskutera hur förkroppsligande processer hänger ihop med formmässiga och estetiska perspektiv på gemenskap. Möjligheter till förändring, sinnlig gemenskap, tillhörighet, samhälle och att vara inkluderad – är alla angelägenheter förknippade med en särskild förståelse av kroppen. Angelägenheter som under de senaste årtiondena har haft stark påverkan på performance- och scenkonstens estetiska och formmässiga tillvägagångssätt. Idag berör begrepp såsom förkroppsliganden och samarbeten nya områden, där kroppar är delar av ett vidgat rum, vilket och vilka rör sig som svärmar, multituder och de-territorialiserade grupperingar. Vad är i så fall gruppens kropp? Hur kan man, efter alla besvikelser på den kollektiva kroppen, tänka annorlunda kring kroppen av en grupp? Hur är ”många” på gång idag?"

Bojana Kunst