Lundahl&Seitl, 19-22 april-07

Torsdag-lördag 19-21 april, öppet kl 17-22.
Söndag 22 april, öppet kl 16-20.

Rotating in a room of Images (tidigare känt som Recreational Test-site) av Lundahl&Seitl Co-Laboratory är en performativ installation som utvidgar begreppen föreställning/utställning. Besökaren placeras som en centralpunkt i verket och guidas genom en labyrintliknande installation. Färden genom scenrummet utlöser ett förlopp av interaktiva händelser. Lundahl&Seitl Co-Laboratory är ett kollektiv av konstnärer, curatorer, koreografer, teoretiker och dansare som vill pröva nya modeller för konstnärligt samarbete.

Rotating in a room of Images (tidigare kännt som Recreational Test-site) är ett projekt med ’betraktaren som medium’. Inom ramarna av denna performativa installation har besökarna möjlighet att vara medskapare av verket. Detta sker genom att besökaren ger instruktioner till både dansare och andra besökare, som likt ’hackers’ gästspelar i verket och på så vis kan arrangera om verkets struktur. Formatet för detta laboratorium kan beskrivas som ett dataspel som aktiverats på en fysiskt existerande scen.

Deltagarna kommer att guidas genom olika nivåer av ett delvis programmerat system, dvs. olika platser eller stationer inom installationen som aktiveras genom fysisk interaktion baserad på känsel i mörklagda utrymmen, visuellt koreografiskt material, projektioner och speglar.

Lundahl&Seitl Co-Laboratory drivs av Christer Lundahl & Martina Seitl. Projektet genomförs i samarbete med Colin McLean, Cassie Yukawa, Roberta Vas, Sara Lindström, Alice Richards, Zayne Armstrong och Igor Guelman Zak.
Projektet visades nyligen på Whitechapel Art Gallery i London.

Under de senaste tre åren har Lundahl&Seitl arbetat med flera olika projekt runt om i Europa. Konstgallerier (Espace Khiasma, Paris / Whitechapel Art Gallery, London), dans institutioner (the Place, London / Duncan Centre, Prague / 24 Kvadrat, Sweden), utbildningssammanhang (Byam Shaw School of Art och Middlesex University, Laban), konstmässor (Recent Graduate Selection – AAF) och teater (BAC).

"I think ‘Lundahl&Seitl Co-Laboratory’ is one of the most exciting emergent multi-disciplinary collectives on the block. They consistently re-negotiate the boundaries and languages of choreography, fine art, curator-ship and theatre with vigour and total commitment. BAC strongly supports their long-term development: to date this support has been made manifest through rehearsal space, an ongoing relationship with our producing team and seed commissioning."

Harun Morrison, Producer, BAC

"its not often that when dining at the overburdened table of contemporary culture that you can say you've found something truly original, however… 'my voice shall now come from the other side of the room' is just that, simultaneously enchanting, intellectually stimulating and incredible sensual journey, it was one of my cultural highlights of 2006"
James Smith, programmer at Whitechapel Art Gallery

Martina Seitl, Koreograf/konstnär-utbildad på Middlesex Unniversity,MA in Choreography with Performing Arts (graduation 2007), London , Academy of Arts and Design i Prague och på Laban Center i London. Vinnare av Fringe Report Award för bästa “dance performance” 2002. Simone Michelle award “for outstanding achievement in choreography”, 2002.

Christer Lundahl, Curator/konstnär –utbildad på Konstakademien i Prag, Byam, Shaw school of art (Central of Saint Martin)i London. Har arbetat i kollaboration med bland annat ArtLab och Szuper Gallery.

www.christerlundahl.com
www.balcone.org/lundahl&seitl

Weld, Norrtullsgatan 7 (t-bana Odenplan)

Verket visas var 20e minut. Fri entré. Missa inte föreläsning o presentation av Lundahl & Seitl kl 15 på söndagen!

Eftersom verket bara kan besökas av tre personer åt gången rekommenderar vi att man bokar tid på info@weld.se eller tel. 08-30 94 50. Drop-in besökare måste räkna med väntetider.